V rámci vzdělávání se pracovníci Domova Vlčí mák, humanitní služby a dobrovolnického centra zúčastnili semináře Gerontooblek - proměny stáří.

Po úvodní teoretické části si pracovníci oblékli speciální oblek, ve kterém se cítili jako senioři (o něž denně pečují), se všemi omezeními, která seniorský věk přináší: zhoršení motoriky, omezení pohybu, zrakové a sluchové omezení.

Také bylo možné zkusit si, jaké to je, mít sníženou citlivost končetin (třes), a simulaci šesti očních vad pomocí speciálních brýlí.

Velkým přínosem pro všechny účastníky kurzu bylo vcítit se do kůže seniora se všemi změnami a obtížemi, které tento věk přináší. Pro práci se seniory je význam tohoto kurzu nedocenitelný.


Slovy klasika :

 ,,Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur.,,    

(L. Klíma)