Od dubna probíhá pravidelně v Domově Vlčí mák práce se vzpomínkami (reminiscence). Reminiscenční setkání mohou působit terapeuticky, senior získává podporu skupiny ve své vyjímečnosti a znovunalézá sebevědomí. Senioři vzpomínají na své dětství, mládí, práci a koníčky, cestování, oslavy, válečná léta a jiné.

V malých skupinách si vyzkouší techniky reminiscenčního divadla, zpívají, vyprávějí, vyrábějí  koláže a radují se. Dle zásad reminiscence je potřeba zahlédnout duši člověka v jeho celistvosti.
Slovy seniorky, která se reminiscenčního setkání zúčastnila: „To bude vzpomínka na život!“.