Domov Vlčí mák trvale poskytuje lidem s demencí nejvyšší kvalitu péče. Potvrdil to také úspěšně absolvovaný audit, který  zde uskutečnila koncem června Česká alzheimerovská společnost o.p.s. V těchto dnech obdržela ÚVN oficiální rozhodnutí o udělení certifikátu Vážka s platností na 24 měsíců.

Certifikát Vážka® uděluje Česká alzheimerovská společnost, o.p.s provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu v daném zařízení. Auditovány jsou všechny oblasti a kritéria definované v dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka.

„Spolu s certifikátem jsme získali pro nás velmi důležitou zpětnou vazbu - hodnoticí zprávu. Těší nás, že u téměř poloviny hodnocených kritérií jsme uspěli maximálně, tedy na 100%, zbývající kritéria byla hodnocena taktéž velmi vysoko, bez výhrady.  Z možných 100 hodnoticích bodů jsme obdrželi 92,8. Rezervy máme v oblasti architektonického řešení a vybavení zařízení, což se již v nejbližších měsících, po dokončení rekonstrukce pavilonu B, zajisté výrazně zlepší. Za důležité ovšem považuji hodnocení péče o klienty s demencí, neboť má v Domově Vlčí mák, kde jsou klienty převážně váleční veteráni,  stoprocentní kvalitu. Za tím stojí nekonečné úsilí a poctivá práce. Všem patří poděkování a ujištění stálé podpory ze strany vedení,“ ocenila Lenka Gutová, náměstkyně ředitele, pod niž Domov Vlčí  mák spadá.   

Audit hodnotí kritéria definovaná v dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka. Provádí ho tým minimálně tří auditorů České alzheimerovské ve sjednaném termínu v auditovaném zařízení, zpravidla jeden pracovní den. Hodnocení kritérií dosahuje hodnot splněno x nesplněno, případně je kritérium hodnoceno na pětistupňové škále A, B, C, D, E. A odpovídá hodnocení výborné, nadprůměrné (100 %). B splňující požadavky bez výhrady (85 %). C odpovídá hodnocení splňující požadavky s určitou přijatelnou výhradou (70 %). D odpovídá hodnocení uspokojivé s výraznějšími výhradami (50 %). E = závažná neshoda, není přijatelné (0 %).

Domov Vlčí mák absolvoval první audit Vážka počátkem ledna 2015, od té doby si drží mimořádně vysoké hodnocení péče. Všechny dosavadní auditní výsledky (v r. 2015, 2017, 2019) vždy přesáhly 92% , neustále zde pracují na zlepšení podmínek pro klienty i pro zaměstnance. „Velkou změnu očekáváme po dokončení rekonstrukce, kdy budeme mít k dispozici další prostory. Stále se snažíme doplňovat další aktivity, zaměřujeme se na individuální přístup k pacientům a zajištění účelné péče vysoké kvality, doplňujeme vybavení a především dbáme o co nejdůstojnější podmínky, vždy s ohledem na klienta, jeho stav i přání. Zohledňujeme například i takové drobnosti, jako je obliba barev,“ přibližuje Jana Zoufalá, vrchní sestra Domova Vlčí mák.

O DVM: Domov Vlčí mák  https://www.uvn.cz/cs/domov-se-zvlastnim-rezimem

 

 

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vznikla v roce 1997 jako občanské sdružení. U jejího zrodu stáli profesionálové z řad gerontologů, lékařů a sociálních pracovníků, stejně jako rodinní pečující. V roce 2014 se podařilo formálně dokončit transformaci ČALS na obecně prospěšnou společnost. Cílem ČALS nadále je pomáhat lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují. ČALS je členem Alzheimer Europe a Alzheimer's Disease International.

Česká alzheimerovská společnost vyvinula certifikační systém, který je určen pro služby pro lidi s demencí. ČALS zařízením, která poskytují své služby v souladu s Kritérii pro udělení certifikátu Vážka, uděluje certifikát Vážka® na dobu 24 měsíců. Certifikace provádějí dlouholetí školení spolupracovníci ČALS.