V rámci celoživotního vzdělávání veteráni z Domova Vlčí mák tradičně oslavili svátek patrona Čech a Moravy, Svatého Václava. Program začal přípitkem ke dvěma Václavům, kteří slavili svátek. Poté zaznělo vyprávění o životě a smrti Svatého Václava, a také o přesahu jeho osobnosti do dnešní doby. Veteráni se seznámili s pravděpodobným portrétem Václava. Odlehčením byl krátký animovaný příběh o Svatém Václavovi z Dějin udatného českého národa. Veteráni měli velmi zajímavé postřehy ohledně uložení a vystavování ostatků Svatého Václava.


Setkání bylo zakončeno poslechem monumentálního Svatováclavského chorálu, ke kterému se mnozí přidali zpěvem.