V rámci kulturních setkání v Domově Vlčí mák se 8.září sešli klienti Domova na promítání filmu Pocta Mahlerovi, ve kterém sdílí malíř, sochař a grafik Věroslav Bergr průřez svým životem a dílem. Věroslav Bergr je rezidentem Domova péče o válečné veterány. Jeho dílo je zastoupeno ve Sbírkách Národní galerie v Praze, Památníku národního písemnictví a dalších galeriích. Je ctí být nablízku tak inspirativní osobnosti, jakou je Věroslav Bergr.