Stalo se milou tradicí Domova Vlčí mák při ÚVN, že pořádá každoročně u příležitosti Dne válečných veteránů pochod na podporu aktivního stáří druhoválečných veteránů v Domově Vlčí mák.

Letos se pochod také koná, ale kvůli epidemii jinak!

Startuje se 11. 11. 2020, v Den válečných veteránů

Nevychází se tentokrát organizovaně společně z jednoho místa ve stanovený čas, ale individuálně. Od 11. 11. kdykoliv až do konce listopadu se může každý, kdo chce symbolicky poděkovat válečným veteránům za vše, co pro nás a naši zemi udělali, samostatně vypravit na trasu se společným cílem: zámeček Jenerálka. Vydejme se projevit úctu a poděkování válečným veteránům - individuálně, ale ke společnému cíli.

Kdo chce finančně přispět na aktivní stáří válečných veteránů v Domově Vlčí mák, má možnost zasílat příspěvky na účet 123-32123881/0710, variabilní symbol 11112020, případně je osobně přinést do Domova Vlčí mák.

 

Pokyny k zaslání financí: Finanční příspěvek zasílejte na  účet 123-32123881/0710, variabilní symbol 11112020. Vložením  variabilního symbolu, vyjadřujete souhlas s darováním financí na podporu aktivit pro klienty Domova Vlčí mák. Pokud zvažujete poskytnout příspěvek nad  5000 Kč, kontaktujte prosím Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. pro nezbytné uzavření  písemné darovací smlouvy; tu  je možné uzavřít na vyžádání i v případě, kdy darujete  částku pod 5000Kč.  

 

  Za cíl letošního pochodu jsme zvolili zámeček Jenerálka v pražských Dejvicích. Chceme tím připomenout osudy Svatobořických dětí. Tři z nich jsou klientkami Domova Vlčí mák. Děkujeme  za vzpomínku i podporu.  

Jana Zoufalá,
iniciátorka a hlavní organizátorka pochodů

 

Z výtěžku budou zaplaceny výlety, které každoročně potěší  všechny obyvatele Domova Vlčí mák! Předem děkujeme.

 

Víte, kdo to jsou „Svatobořické děti“?

Svatobořické děti jsou přímí potomci rodičů popravených v koncentračním táboře v Mathausenu. Nacisté se mstili za atentát spáchaný na Reinharda Heydricha, pomstu dovršili popravou 294 vězňů v koncentračním táboře Mauthausen, za to, že se podíleli na útoku na Reinharda Heydricha a pomáhali  parašutistům z výsadkových skupin Anthropoid, Silver A, Out Distance, Intransitive a Tin. Jejich děti byly od srpna do listopadu 1942 přiváženy do kojeneckého oddělení Sociálního ústavu hlavního města Prahy v Krči a do zámečku Jenerálka.

V zámečku bylo postupně internováno 46 dětí ve od dvou do šestnácti let. Žily tu pod přísným dohledem, starší se staraly o mladší, netušily, zda se setkají s rodiči, ani jaký má být jejich další osud. Dne 14. dubna 1944 byly tyto děti transportovány do internačního tábora ve Svatobořicích u Kyjova na Hodonínsku, kde byli internováni rodinní příslušníci a příbuzní osob, které odešly bojovat proti nacistům do zahraničí. Odtud pochází přívlastek Svatobořické děti.

V dubnu 1945 byly Svatobořické děti evakuovány do Kyjova a následně deportovány do „pracovně-výchovného“ tábora v Plané nad Lužnicí. Z obavy, aby je Němci v posledních chvílích války nepovraždili, ukryli je místní lidé v hostinci nedalekém Turovci. Po pár dnech se vrátily zpět do Plané nad Lužnicí, kde se dočkaly konce války. Speciálním vagonem přijely dne 12. května 1945 do Prahy na Wilsonovo nádraží. Až v té době se postupně dozvídaly o zavraždění svých rodičů při hromadných popravách v Mathausenu.

Svatobořické děti to opravdu neměly lehké. Nejen ve studených místnostech Jenerálky nebo ve svatobořickém lágru či v posledních dramatických válečných dnech, ale ani po návratu domů. Nesly si s sebou traumata dlouhého věznění, šok ze smrti rodičů i vědomí, že jsou na světě samy.

 

Jenerálka

je zámek v Praze 6-Dejvicích mezi ulicemi U Vizerky a Nad Habrovkou. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Od raného středověku kolem Jenerálky vedla důležitá komunikace směřující od Prahy dále na sever. Bývalý hospodářský dvůr se zahradou pochází zřejmě z konce 18. století. Název pochází od slova generál,  v zámku ve 2. polovině 18. století totiž údajně sídlila část rakouského generálního štábu.

V zámku také bydlel malíř August Bedřich Piepenhagen, v roce 1922 koupila Jenerálku kancelář československých legií a Podpůrného fondu legionářského. Z Jenerálky se stal domov legionářů-invalidů.

Po atentátu na Reinharda Heydricha byla Jenerálka přeměněna na dětský domov s tvrdým režimem pro 46 dětí, jejichž rodiče byli popraveni nebo skončili v koncentračních táborech. 14. dubna 1944 byly tyto děti odvezeny do internačního tábora Svatobořice na jižní Moravě.

Karl Hermann Frank na Jenerálce ke konci války shromáždil vězněné politiky, po kterých chtěl, aby se ujali správy země. Vězňové byli osvobozeni během Pražského povstání.

Za socialismu tu sídlil Výzkumný ústav vakuové techniky. Zámek v té době chátral. Po roce 1989 objekt zakoupili baptisté, ti zámecký areál obnovili a zřídili zde Mezinárodní baptistický teologický seminář.

https://www.facebook.com/watch/?v=10156842045521294

 

Ke stažení:

pdf Plakátek pochod pro veterány 2020 (641 KB)