Jako každoročně se klienti Domova Vlčí mák vypravili na dvouhodinovou plavbu lodí po Vltavě.  Počasí plavbě přálo, a tak bylo možné obdivovat pražské kulturní památky po obou březích Vltavy. Během plavby probíhalo občerstvení a volná zábava.

Plavba na Vltavě se tradičně hradí z výtěžku pochodu pro aktivní život druhoválečných veteránů. Pochod se uskutečňuje vždy v listopadu a je určen široké veřejnosti.