Ministryně obrany Mgr. Jana Černochová navštívila 4. března 2022 Ústřední vojenskou nemocnici. Část svého programu směřovala do Domova Vlčí mák. Setkala se zde s veterány druhé světové války a také s novodobými veterány.

Ministryně obrany s nimi pohovořila na v současnosti velmi ožehavé téma situace na Ukrajině. Ubezpečila je, že České republice nehrozí v tomto konfliktu nebezpečí, informovala veterány o směřování svého rezortu do budoucnosti. Ministryně obrany také poděkovala personálu Domova Vlčí mák za profesionální péči, kterou veteránům zajišťují. Dva rezidenti Domova Vlčí mák v svém proslovu vyjádřili poděkování personálu Domova Vlčí mák za péči, a také popřáli ministryni obrany hodně štěstí v její náročné funkci.