Klienti Domova Vlčí mák navštívili v úterý 10. 5. 2022 Břevnovský klášter a v doprovodu průvodce pana Rückla jim byl umožněn vstup do kostela s přilehlými prostory. Prohlídka byla doplněna poutavým a zřetelně podaným výkladem historie tohoto významného místa. Poté se klienti v doprovodu zaměstnanců Domova Vlčí mák projeli břevnovskými zahradami a zastavili se u přilehlého rybníka, kde krmili zdejší kačeny a holuby.

Nejen počasí jim přálo.