V jedno deštivé červnové dopoledne měli klienti Domova Vlčí mák možnost shlédnout představení divadla v paliativní péči Tam, kde končí oceán. Jedná se o autorské představení MgA. Michaely Váňové, která je divadelní herečkou a lektorkou v divadle Minor, Studio Dva či barokním divadle Geisslers Hofcomoedianten.

Mimo jiné se zaměřuje na divadlo v paliativní péči a na divadlo se sociálním přesahem. MgA. Michaela Váňová rozehrála s tučňákem Augustem emotivní představení o putování, překážkách a hledání domova.

Divadelní představení má velký přesah a velmi lehce lze po představení navázat na všechna témata, která klienti (nejen) v paliativní péči v seniorském věku chtějí a potřebují sdílet a prožít.

Těšíme se na další vzácnou spolupráci.