I přes mlhavé a chladné počasí se dne 15. 11. 2022 uskutečnil již 6. ročník Pochodu pro válečné veterány, organizovaný jako každoročně pod záštitou vrchní sestry paní Bc. Jany Zoufalé a Domova Vlčí mák za účelem veřejné sbírky na zájmové aktivity pro klienty domova.

Již na start v areálu ÚVN dorazilo nemalé množství lidí, kteří mile překvapili svojí štědrostí a dobrou náladou.

Trasa tentokráte vedla od ÚVN přes Střešovice a Nový Svět na Pražský Hrad. Rozsvícené lampy ve večerní mlze vytvářely ve spojení s historickými stavbami krásnou a tajemně pohádkovou atmosféru.

Na Pražský Hrad dorazili všichni právě včas, aby si mohli užít pouze účastníkům pochodu věnovaný historický výklad v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha spojený s návštěvou prostor veřejnosti běžně nepřístupných - hrobky českých králů v čele s bronzovým sarkofágem Karla IV., kaple Sv. Václava i sakristie. Za výjimečný lze považovat i výklad průvodce pana Damiána Fabera.

Děkujeme všem za účast a Vaši velkorysou podporu a v roce 2023 znovu na viděnou!