Klienti Domova Vlčí mák, váleční veteráni, vdovy po veteránech, političtí vězni i další rezidenti Domova se pár dní před svátky sešli ke slavnostnímu obědu, řízku a bramborovému salátu. Po krátkém odpočinku následoval proslov vrchní sestry s prezentací nejdůležitějších okamžiků, které jsme ve Vlčím máku prožili, zejména výlety, koncerty a návštěva veteránů u prezidenta republiky. Dále bylo možné shlédnout nový spot, který seznamuje případné nové zájemce o službu s prostředím Domova Vlčí mák. Následoval přípitek všech rezidentů Domova s vrchní sestrou s poděkováním personálu Domova.

Dalším bodem programu byl vánoční koncert skupiny Letenský dixieland, který vykouzlil úsměv a radost na tvářích všech zúčastněných. Za koncert Letenského dixielandu patří díky Veronice Markové z Komunitního centra pro válečné veterány, která s nápadem na vystoupení přišla a zajistila organizaci.

Slovy jedné z veteránek: „Omládli jsme o 80 let."