V průběhu září absolvovali malé skupinky klientů Domova Vlčí mák tři odpočinkové výlety do pražského parku Hvězda, do centra Prahy a do parku Letná. Počasí nám až do posledního výletu velmi přálo, dokonce první dvě destinace klienti zažili doslova zalité sluncem, třetí destinace nám dopřála alespoň svěží vzduch bez deště.

Klienti si užívali všudy přítomnou zeleň v parcích, ale i staré město pražské se svými uličkami v okolí Staroměstského náměstí, které vyvolávalo u přítomných nepřebernou spoustu vzpomínek na krásné momenty prožité s rodinou, na minulé pracovní povinnosti a které budilo svou krásou stejný obdiv jako za mladých časů.

I přes svou dlouhověkost klienti projevili velkou statečnost a výdrž přes někdy značně nerovný terén a na konci každého výletu vypadali spokojeně. Bude-li počasí přát, chceme s pátečními výlety pokračovat. 

Poděkování patří dobrovolníkům, kteří jako doprovod doplnili řady zaměstnanců DVM, věnovali svůj čas klientům a umožnili tak návštěvu lokalit, kam se naši senioři již běžně nedostávají.