Ve druhém listopadovém týdnu se vypravili klienti Domova Vlčí mák za krásného počasí a příjemných venkovních teplot do královského parku Stromovka na Praze 7. Pronajatý autobus a mikrobus ÚVN hladce přetransportovaly 23 klientů k branám parku spolu s jejich věrnými ošetřovateli. Tam na ně čekali v bohatém počtu i rodinní příslušníci, kteří si udělali čas na procházku se svými seniory a dobrovolníci, kteří s klienty velmi pomohli.

Všechny přivítaly barvy podzimu ve své plné kráse, které vykouzlily úsměv na tvářích všech zúčastněných.

Rozešli se na všechny strany a mnozí sbírali dary podzimu v podobě barevných listů, kaštanů nebo žaludů pro radost, nebo s sebou a při tom hojně debatovali.

V altánu uprostřed Stromovky na ně čekalo překvapení od naší paní vrchní v podobě občerstvení lahodným čajem se svatebními koláčky, a to udělalo všem dobře.

Všichni společně doufají, že na jaře se do jednoho z našich nejkrásnějších parků v Praze budou zase moci podívat.