ČSN EN ISO 15189:2013

Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze (OHBKT)

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN ČSN EN ISO 15189:2013. Rozsah udělené akreditace: vyšetření v oblasti klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, hematologie, imunohematologie, transfuzní služby, včetně sdílených vyšetření a odběry žilní a kapilární krve vymezené přílohou tohoto osvědčení o akreditaci.

Laboratoř Patologie ÚVN v květnu 2012 prokázala splnění akreditačních požadavků a získala osvědčení o akreditaci vydaný Českým institutem pro akreditaci, který v pravidelných periodických auditech ověřuje plnění požadavků. Předmětem akreditace je histologické vyšetření měkkých a tvrdých tkání, peroperační vyšetření tkání, cytologické vyšetření a imunohistochemické vyšetření antigenů včetně diagnostických závěrů.

 

ČSN EN ISO 9001:2008

Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze (OHBKT)

Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008 je na Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze (OHBKT) zaveden již od roku 2002. OHBKT se v té době stalo třetím zařízením transfuzní služby v České republice, které tento certifikát kvality získalo.
Systém certifikuje mezinárodní certifikační orgán Det Norske Vetitas. Dle ISO 9001:2008 je certifikováno celé OHBKT - úsek klinických laboratoří, úsek odběrů dárců a zpracování krve (včetně odběrového střediska Louny a Jilemnice a výjezdových odběrů) a hematologické ambulance.
Certifikát je udělován vždy na tři roky. Od roku 2002, kdy byl systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 zaveden, je v pravidelných periodických a recertifikačních auditech ověřován.