Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN ČSN EN ISO 15189:2013. Rozsah udělené akreditace: vyšetření v oblasti klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, hematologie, imunohematologie, transfuzní služby, včetně sdílených vyšetření a odběry žilní a kapilární krve vymezené přílohou tohoto osvědčení.

pdf Osvědčení o akreditaci č. 167/2018 (4.57 MB)

 

pdf Certificate of accreditation No. 167/2018 (4.57 MB)