Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN ČSN EN ISO 15189:2013. Rozsah udělené akreditace: vyšetření v oblasti klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, hematologie, imunohematologie, transfuzní služby, včetně sdílených vyšetření a odběry žilní a kapilární krve vymezené přílohou tohoto osvědčení.

 

pdf Osvědčení o akreditaci 211/2023 (UCL) (5.77 MB)

pdf Certificate Of Accreditation No 211/2023 (UCL) (6.02 MB)