Podle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, § 4, odst. 4 účtujeme za uložení těla v chladícím boxu Oddělení patologie ÚVN po uplynutí 48 hodin od úmrtí nebo pitvy za každý započatý den 400 Kč
(včetně DPH)