MUDr. Petr Hrabal

 

alt


Vzdělání:

1986 atestace z oboru patologická anatomie II. stupně
1978 atestace z oboru patologická anatomie I. stupně
1968 – 1974 3. LF UK Praha
1995 – 1996 postgraduální kurz Quality Management in Health Care, Flemish Institute for
Quality Management in Health Care, Leuven, Belgie

   
Profesní historie:

1991 – dosud primář Oddělení patologie Ústřední vojenské nemocnice Praha
1990 – 1991 Institut klinické a experimentální medicíny Praha samostatný vědecký pracovník
se zaměřením na problematiku patologie srdečních transplantací a na gastrointestinální patologii
1974 – 1990 odborný asistent Katedry patologické anatomie a soudního lékařství 3. LF UK Praha


Odborní angažovanost:

  1. Společnost českých patologů  ČLS JEP
  2. International Academy of Patology


Grantová činnost:

Člen řešitelského týmu několika grantů IGA MZ ČR.

Osvědčení:

Licence ČLK pro výkon funkce vedoucí lékař a primář ve zdravotnickém zařízení pro obor patologická anatomie s platností do 2. 12. 2026.

Publikace: autor nebo spoluautor

  • 17 odborných presentací
  • 27 odborných článků