1. Žádost o vyjádření EK ÚVN

  2. Dotazník EK ÚVN k předkládaným dokumentům ( document ke stažení zde (67 KB) )

  3. Předběžný souhlas s prováděním studie ( document ke stažení zde (46 KB) )

  4. Popis projektu včetně postupu při náboru subjektů hodnocení

  5. Text informací pro subjekty hodnocení a informovaného souhlasu ( pdf dle KHL 22 verze 1 ke stažení zde (290 KB) )
    Pokud individuální výzkum spočívá ve vytvoření registru údajů o léčbě, je třeba pacientovi, jehož údaje budou shromaždovány, předložit informaci a informovaný souhlas splňující náležitosti podle zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  6. Životopis zkoušejícího + spoluzkoušejících

  7. Zhodnocení rizik a návrh na pojištění subjektů hodnocení a nebo zdůvodnění , že pojištění projetku není třeba

  8. V případě sponzorovaného výzkumu/studie soukromým sektorem  - uvést kontaktní adresu na sponzora + fakturační údaje