Vážení zadavatelé,

Etická komise Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha děkuje za Váš zájem o spolupráci. Zdvořile Vás žádáme, abyste žádost o stanovisko Etické komise předkládali s vyplněným víceúčelovým formulářem  EK a předběžným souhlasem s prováděním studie.

document Dotazník Etické komise k předkládaným dokumentům (67 KB)

document Předběžný souhlas s prováděním studie (46 KB)




doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas, předseda EK