Seznam členů Etické komise ÚVN platný od 13. června 2022

Předseda Etické komise:

MUDr. Ferdinand Třebický
Přednosta Ústavu radiační terapie
tel. 973 208 282 
Obor: Klinická a radiační onkologie

Místopředseda Etické komise:

Mgr. Matyáš Monhart
právník Oddělení právního
tel. 973 202 716
Obor: právo a právní věda

Členové Etické komise: 

doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas
lékař Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN
tel. 973 202 959
Obor: neurochirurgie

MUDr. Petr Hrabal
primář Oddělení patologie
tel. 973 203 540
obor: patologická anatomie

MUDr. Zdeněk Šňupárek
lékař Vojenského ústavu soudního lékařství
tel. 973 203 519
obor: soudní lékařství

MUDr. Luboš Zach
lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
tel. 973 202 999
obor: anesteziologie a intenzivní medicína

MUDr. Libor Kameník, Ph.D.
vedoucí lékař stanice Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN
tel. 973 203 050
obor: kardiologie

mjr. ThLic. Mgr. Tomáš Mlýnek
kaplan ÚVN
tel. 973 208 262
obor: teologie

Mgr. Martina Němečková
odborný referent Oddělení vědeckých informací a klinických studií
tel. 973 203 664
obor: pedagogika a ošetřovatelství

MUDr. Mgr. Tomáš Burger
vedoucí lékař stanice Oddělení všeobecných interních lůžek
tel.č. 973 203 692
obor: kardiologie

MUDr. Tomáš Hnátek
lékař Interní ambulantní oddělení
tel. 973 203 119
Obor: kardiologie

plk. PhDr. Jiří Klose, Ph.D.
primář Ústředního lékařsko-psychologického oddělení
tel. 973 203 470
obor. klinická psychologie

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc
zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN
tel.973 202 916
obor: chirurgie

MUDr. Petr Výborný, CSc. FEBO
externí člen Etické komise
tel. 973 203 189
obor: oftalmologie

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
externí člen etické komise
tel. 224 917 479
obor: všeobecné praktické lékařství

pplk. MUDr. Kateřina Košťálová
lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie
Obor: gastroenterologie

Mgr. Lucie Polášková
farmaceut Oddělení klinické farmacie
tel. 973 203 712
Obor: farmacie

JUDr. Tereza Jonáková
Nemocniční ombudsman
tel. 973 202 716
Obor: bezpečnostně právní

Mgr. Nina Veselá
Tajemník Etické komise
odborný referent - Oddělení právní
tel. 973 203 550

Jana Šeráková
Zástupce tajemníka Etické komise:
odborný referent – Odbor právní
tel.č. 973 208 401


Etická komise ÚVN  je nezávislým orgánem, který ustanovuje ředitel ústavu. Jedním z jejích hlavních úkolů je zabývat se problematikou klinického zkoušení léčiv a výzkumných projektů z hlediska pacientů a v souladu se zásadami GCP. Etická komise se ve své práci řídí platnými právními normami a vychází ze zásad Etické komise MZČR.

Etická komise zasedá 1x měsíčně - třetí pondělí v kalendářním měsíci.

Výše poplatků za projednání klinického hodnocení:

1. Posouzení a vydání stanoviska ke klinickému hodnocení: 30 000,- Kč bez DPH
2. Posouzení a vydání stanoviska k opravenému protokolu: 10 000,- Kč bez DPH
3. Posouzení a vydání stanoviska k dodatku protokolu : 10 000,- Kč bez DPH
4. Posouzení a vydání stanoviska k neintervenční studii (která spolupracuje s komerčním sektorem) 10 000,- Kč bez DPH
5. Posouzení a vydání souhlasu s klinickými zkouškami zdravotnických prostředků 15 000,- Kč bez DPH


Kontakty:

tel.: +420 973 203 550
fax: +420 973 203 550
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.