• plk. MUDr. Pavel Kupka - chirurgie, urgentní medicína a VPL
  • pplk. MUDr. Leona Mrázková - interna a paliativní medicína, zástupce primáře
  • MUDr. Denisa Adamcová - interna a urgentní medicína
  • MUDr. Ahmed Taleb - chirurgie
  • MUDr. Lubor Šimek - chirurgie, urgentní medicína
  • MUDr. Marie Skálová - anesteziologie, intenzivní a urgentní medicína
  • MUDr. Lukáš Handl - interna, urgentní medicína
  • MUDr. Michaela Balejová - VPL a urgentní medicína
  • MUDr. Yulia Marachkovych - ARO a urgentní medicína

DPČ:

MUDr. Natália Fifiková, MUDr. Eva Sváčková , MUDr. Matěj Strnadel, MUDr. Radka Šebestová, MUDr. Eva Krčilová, MUDr. Marianna Klembarová.