Kontakt

Pracovní pozice:
Oddělení nemocí z povolání
Adresa
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6
169 02
Telefon
+420 973 203 461