B1 Umístění: 1. patro

 

Hlavní náplní práce oddělení je provádění preventivních vyšetření pracovníků zařazených na riziková pracoviště v resortu ministerstva obrany. Oddělení bylo založeno v r. 1970. Prvním primářem se stal pplk. MUDr. Antonín FRKAL, který zde v této funkci působil až do r. 1996. Od r. 1983 převzalo oddělení péči o pracovníky vysílané do zahraničí v zájmu voj. správy včetně vojenských misí.

Z důvodu generálního úklidu, bude ve dnech 9. a 10. 5. 2024 uzavřena ambulance nemocí z povolání.

 

Ambulance, odborné poradny

 

Ambulance nemocí z povolání

Ordinační hodiny: Po - Čt: 6.30 - 15.15 hod
  Pá: 6.30 - 14.00 hod
Kontakt   +420 973 203 461

 

Ambulance poskytuje specializovanou péči v oboru nemocí z povolání pro příslušníky AČR, zaměstnance organizací, kde zřizovatelem je ministerstvo obrany, a pro smluvní organizace. Jedná se o provádění vstupních, periodických a výstupních prohlídek pracovníků rizikových pracovišť, pracovnělékařské služby - v plném rozsahu dle platných zákonných norem, diagnostiku a léčbu nemocí z povolání, posuzování nemocí z povolání a jejich hlášení. Ambulance disponuje vlastní tichou komorou a audiometrem pro vyšetřování pracovníků v riziku hluku. Provádíme vyšetření příslušníků vojenských zahraničních misí před výjezdem a po návratu, vydáváme posudky o zdravotní způsobilosti k výjezdu do zahraničí. Poskytujeme poradenskou činnost, diagnostiku a event. léčbu parazitárních onemocnění. Zajišťujeme odborné konzultace pro lékaře posádkových ošetřoven telefonicky dle potřeby.

 

Ambulance pro válečné veterány

Ordinační hodiny: Út - čt: 10.00 - 12.00 hod
Kontakt   +420 973 203 461

Jedná se o kontaktní místo pro válečné veterány a veterány zahraničních vojenských misí, kteří mají zdravotní obtíže a potřebují specializovanou zdravotní péči (nejedná se o běžné služby praktického lékaře). Po vyšetření zabezpečíme následnou péči na specializovaných odděleních ÚVN.

 

Péče o pracující v zahraničí

Kontakt   +420 973 203 460

Vyšetření vojáků z povolání a jejich rodinných příslušníků před služebním výjezdem do zahraničí, vydávání posudků o zdravotní způsobilosti pro potřebu personálních útvarů, posudky o zdravotní způsobilosti vyžadované zahraničním partnerem (v anglickém jazyce). Roční lékařské prohlídky vojáků z povolání zahraničních pracovišť.

 

Vojenské středisko nemocí z povolání

Dle zákona č. 373/2011 Sb., §69, odst. č. 6 je naše pracoviště jediné v AČR, které může uznat a hlásit nemoc z povolání. Pro vojáky v činné službě, žáky a studenty voj. škol, občanské zaměstnance a zaměstnance podniků a organizací, jejichž zřizovatelem je ministerstvo obrany, jsme jediným možným pracovištěm pro přiznání nemoci z povolání. Nemoci z povolání přiznané na jiných pracovištích jsou dle zákona neplatné. Ke všem vyšetřením na oddělení nemocí z povolání je nezbytné mít výpis ze zdravotní dokumentace nebo kompletní zdravotní dokumentaci od registrujícího praktického lékaře.