Mgr. Kamila Janků

 

Vzdělání:

Mgr. 2011 - 2016   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, magisterský program  Ošetřovatelství,
studijní obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
Bc. 2002 - 2005  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, bakalářský program Ošetřovatelství,
studijní obor Všeobecná sestra
Dis. 1999 - 2001 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Praha 4, 5. května, 
Diplomovaná sestra pro intenzivní péče 
  1995 - 1999  Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Profesní historie:

2005 - 2014 Ústřední vojenská nemocnice  - Vojenská fakultní nemocnice Praha – KARIM  ICU A
2001 - 2002 Ústřední vojenská nemocnice  - Vojenská fakultní nemocnice Praha – KARIM  ICU A


Zvláštní odborná způsobilost:

2006 Základní seminář Bazální stimulace  v ošetřovatelské péči
2008 Nástavbový seminář bazální stimulace v ošetřovatelské péči