MUDr. Josef Pavel, Ph.D.

 

alt

 

Vzdělání:

2007 ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce
1996 atestace z hygieny práce a nemocí z povolání
1993 atestace z vnitřního lékařství I. St.
1989 atestace z všeobecného lékařství I. St.
1984 ukončení studia  na VLVDÚ Hradec Králové, LF UK Hradec Králové

 
Profesní historie:

1986 náčelník zdravotnické služby VÚ Český Krumlov
1987 velitel zdravotnického praporu České Budějovice
1992 primář Oddělení nemocí z povolání  VN České Budějovice
1996 dosud – primář Oddělení nemocí z povolání ÚVN Praha


Odborná angažovanost:

 • Člen výboru Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP
 • Člen české komise pro posuzování nemocí z povolání  Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP
 • Člen komise pro posuzování nemocí z povolání Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Člen Rady Národního registru nemocí z povolání

 

Výuková činnost:

 • členem komise MZ pro atestační zkoušky v oboru pracovní lékařství.

 

Grantová činnost:

 • Osvědčení licence ČLK pro výkon funkce primáře v oboru nemocí z povolání.

 

Publikační činnost:

Odborné články

 • PAVEL, J. Nemoci z povolání přenosné a parazitární hlášené u vojáků v činné službě v letech 1996-2006, Pracovní lékařství 2007,roč.59, str.102-104
 • PAVEL,J. Přehled nemocí z povolání hlášených vojenským střediskem nemocí z povolání v letech 1996-2005. Voj. zdrav. Listy, 2006,roć.75, s. 41-46
 • PAVEL.,J. Malárie u vojáků z povolání během služby v epidemiologicky závažných oblastech. Pracovní lékařství 2007, roč. 59, str. 137-139
 • PAVEL J. , Fokální dystonie u profesionálních hudebníků, Pracovní lékařství 2013,roč. 65, str. 67-70

Odborné přednášky:

 • PAVEL, J. Lékařské vyšetření vojáků před výjezdem a po návratu ze zahraničních voj. misí. Návrat 6. PN z Afghánistánu. 2. konference odborné Společnosti vojenských lékařů ČLS JEP,  Praha, prosinec 2002
 • PAVEL, J. Zdravotní stav příslušníků 11. polní nemocnice po návratu z Afghánistánu. 3. konference odborné Společnosti vojenských lékařů ČLS JEP, Hradec Králové, 20-21.11.2003
 • PAVEL, J. Sérologie chlamydií- návrat 6. polní nemocnice z Afghánistánu. Odborný program nemocí z povolání, MEFA Brno, 5.11. 2003Chaloupka, J. Bednarcik, P., Pavel, J.Náplava P. Selected Enviromental Factors of Czech Contingent Soldiers During Their Deployment in Afghanistan and Health Status Markers After Their Homecoming. Symposium : Strategies to maintain Combat readiness during extended deployments- a human systems approach,  Praha 3.-5.10.2005Chaloupka,J., Pavel,J., Náplava,P., Bednarcik,P., Měrka,V. Arbeits- und Umweltbedingugngen dder Soldaten des Tschechischen Kontingentes im Auslandseinsatz und ihr Gesundheitszustand nach dem Einzatz. 35.KONGRES DER DEUTSCHEN GESELSCHAFT FUR WEHRMEDIZIN UND WEHRPHARMAZIE, 7.-9. říjen 2004
 • PAVEL J., Pracovní lékařství v resortu MO, 13. konference Odborné společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP, Hradec Králové, říjen 2013
 • PAVEL J., Pracovnělékařské služby v AČR- zkušenosti s novou legislativou, 14. konference Odborné společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP, Hradec Králové, říjen 2014