Umístění: budova B, vchody B1, 1.patro 

 

Lůžkové oddělení paliativní péče otevřené od 1. 9. 2020 je určeno pacientům s nevyléčitelným nádorovým či nenádorovým onemocněním v pokročilém stadiu, jejichž zdravotní a psychosociální situace vyžaduje intenzivní podporu specializovaného multidisciplinárního týmu a přesahuje možnosti ambulantní péče i obecné paliativní péče poskytované v rámci jednotlivých oborů na ostatních lůžkových odděleních ÚVN.

Cílem péče na tomto oddělení je zlepšit kvalitu života nemocným i jejich pečujícím. Péči zde zajišťuje multidisciplinární tým sestávající z lékařů, zdravotních sester, sociálního pracovníka, kaplana, fyzioterapeuta, psychologa, nutričního terapeuta, ošetřovatelů a dobrovolníků.

Na lůžko paliativní péče jsou pacienti přijímáni z domova, ze sociálních zařízení dlouhodobé péče, z akutních nebo následných lůžek ÚVN na základě podané žádosti o přijetí.  O indikaci k přijetí rozhoduje vedoucí lékař oddělení paliativní péče na základě vnitřně definovaných kritérií. Hospitalizace na tomto oddělení je krátkodobá, cílená na stabilizaci symptomů, nastavení terapie a komplexní psycho-sociální práci s pacientem a jeho blízkými. Následuje propuštění do domácího prostředí nebo do jiné instituce zajišťující dlouhodobou ošetřovatelskou péči nebo do hospice. Oddělení poskytuje i terminální péči o umírající, pokud tato vyžaduje specializovaný multidisciplinární tým.

Péče na tomto oddělení je poskytována v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a s možností trvalé přítomnosti blízké osoby. Oddělení jsou vyhrazeny prostory v moderně zrekonstruovaném pavilonu B  Ústřední vojenské nemocnice. Zajištěna je také možnost úzké spolupráce se všemi specializacemi formou konziliární péče.

Lůžkové oddělení paliativní péče ÚVN je úzce personálně propojeno jak s ambulancí paliativní medicíny, tak s konziliárním multidisciplinárním týmem paliativní péče.

Kontakt

Vedoucí lékař Oddělení paliativní péče
MUDr. Kateřina Krejčí +420 973 203 707, 725 759 381
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obrázek kontaktu
Lékař Odělení palitivní péče
MUDr. Radka Klézlová +420 973 203 707
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vrchní sestra
Mgr. Jana Hrachová +420 973 203 700
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obrázek kontaktu
Oddělení dlouhodobé péče
Pracovna sester +420 973 203 702