V Ústřední vojenské nemocnici působí multidisciplinární tým paliativní péče, jehož úkolem je poskytovat komplexní péči pacientům s nevyléčitelnou nemocí včetně pacientů v závěru života, s cílem zlepšit kvalitu života jim i jejich rodinám. Ve spolupráci s ošetřujícími lékaři a sestrami všech oddělení pomáháme koordinovat lékařskou péči s respektem k pacientovým přáním a potřebám. Facilitujeme či vedeme rozhovory o závažné diagnóze, prognóze, o pacientových hodnotách a preferencích, pomáháme formulovat realistické cíle léčby, nastavovat vyhovující symptomovou léčbu i plánovat propuštění z nemocnice se zajištěním pokrytí všech potřeb pacienta v závěru života.

Lékař týmu poskytuje konziliární službu pro všechna oddělení ÚVN, doporučuje nebo nastavuje pacientovi individuálně léčbu nejčastějších nebo očekávaných symptomů, souvisejících s nevyléčitelnou nemocí, včetně léčby bolesti. Přebírá také do ambulantní péče pacienty v dosud dobré celkové kondici.

Fyzioterapeut v týmu pracuje individuálně s pacienty s cílem udržet jejich co největší soběstačnost a překonat specifické deficity spojené s nevyléčitelnou nemocí a zábránit rozvoji sekundárních změn; doporučuje vhodné kompenzační pomůcky i úpravy domácího prostředí a v případě zájmu edukuje rodinné příslušníky.

Nedílnou součástí paliativního týmu ÚVN je zdravotně-sociální pracovník, který přispívá ke zmírnění či předcházení psychosociálních potíží nemocného i jeho nejbližších. Díky individuálnímu sociálně-právnímu poradenství získává klient i jeho blízcí důležitou pomoc, podporu a informace týkající se nejen možností specializované terénní či lůžkové hospicové péče, ale i systému dávek nemocenského pojištění pro osoby pečující a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Úkolem klinického farmaceuta je optimalizace a racionalizace farmakoterapie u paliativních pacientů ve spolupráci s lékařem. Dále se podílí na nastavení terapie bolesti a potlačení symptomů spojených s onemocněním v souladu s aktuálním stavem pacienta (zejména jeho eliminačních orgánů a schopnosti aplikace léčiv).

Psycholog týmu zajišťuje podpůrnou péči v období sdělování závažné diagnózy a prognózy, nabízí doprovázení v období nemoci, emoční podporu, pomoc při zvládání obav a strachů spojených s onemocněním. Psychologickou podporu poskytujeme i rodinným příslušníkům a blízkým pacienta.

Poradce pro pozůstalé nabízí podporu a provázení pozůstalých po úmrtí blízkého. Poradenství je možné využít kdykoliv. Po úmrtí blízkého pro možnost psychické podpory a naplánování prvních kroků potřebných k vyřízení pohřbu. Kdykoliv později, kdy pozůstalý vnímá potřebu hovořit o svých pocitech, o zemřelém a nechce zatěžovat okolí nebo nikoho nemá, v případě, že se cítí bezradný a neví, jak dál.

Duchovní nabízí všem pacientům i jejich rodinám doprovázení, rozhovor, ale i mlčení, společnou motlitbu i podporu při hledání smyslu a naděje.

Členové týmu docházejí bud jednotlivě za hospitalizovanými pacienty podle jejich individuálních potřeb a za koordinace ošetřujícím lékařem a/nebo sestrou, nebo se setkávají týmově s pacientem a jeho rodinou ve formě jakési “rodinné konference”. I po propuštění z nemocnice pokračuje kontakt s týmem paliativní péče dle potřeb pacienta ambulantní formou.

Kontakty:

Ambulance paliativní medicíny (z.ú. Most k domovu)
MUDr. Kateřina Krejčí
pavilon C4, přízemí;
objednání do ambulance 973 203141, 973203119
ordinační hodiny Stř: 13 - 15, Pátek 8-12; konzilia Út - Pá vždy po předchozí domluvě

Oddělení psychologie
Mgr. Denisa Dokulilová - klinický psycholog
Tel.: 973 203 437
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Po předchozím objednání - PO-PÁ 8.00-15.00

Mgr. Marie Rumlová - psychologická podpůrná péče
Tel.: 973 203 475,  Mobil:725 768 428
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Po předchozím objednání - PO-PÁ 8.00-15.00

Zdravotně sociální pracovník
Bc. Jana Částková
Pavilon B1, přízemí
Tel.: 973 202 733
Hospitalizovaní pacienti po telefonické domluvě Po – Čt 8 – 15 , Pá 8 – 13
Ambulantní pacienti po telefonické domluvě Po – Čt  8 – 14:30

Fyzioterapeut
Mgr. Růžena Hlavičková
Tel.: 725 768 435
Po telefonické domluvě Po, Stř , Pá

Oddělení klinické farmacie
Mgr. Lucie Polášková
pavilon E1, suterén
Hospitalizovaní pacienti - 973203712 - v době 8-15
Ambulantní pacienti - 973203712 v době 8-15, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poradce pro pozůstalé
Pavla Peková
Pavilon A3, 1.patro
Tel.: 605 201 331
Po předchozí telefonické domluvě po – pá  8-15

Kaplan
Mjr. Mgr. Jan Blažek
Pavilon B, kaple
Tel.:  973 208 262, 724 587 712