Mgr. Jana Hrachová

 

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

od 03/2020 Vrchní sestra oddělení dlouhodobé a oddělení paliativní péče, ÚVN
2018-2020

Vedoucí poradenská pracovnice
Centrum provázení, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN Praha

2012-2018 Vedoucí sociální služby Domov pro seniory, koordinátor paliativní péče
Domov Sue Ryder, Praha 4
2010-2012 Vedoucí oddělení kvality péče a vzdělávání
Nemocnice Hořovice
2000-2010 Náměstek ošetřovatelské péče
Nemocnice Hořovice
1995-2000 Učitelka odborných předmětů
SZŠ a VZŠ Příbram

 

VZDĚLÁNÍ

1998-2001 Udělen titul Mgr., obor učitelství odborných předmětů na SZŠ-ošetřovatelství
Univerzita Palackého v Olomouci
1992-1995 Udělen titul Bc., obor ošetřovatelství
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
1989-1992 Zakončeno maturitní zkouškou, specializace Dětská sestra
SZŠ Příbram
1999 Specializační vzdělávání Organizace a řízení ve zdravotnictví
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno
2016 Základní kurz paliativní a hospicové péče ELNEC (akr. ČAS KK/450/2016)
Centrum paliativní péče, Praha 4
2018-2019 Výcvik v krizové intervence (tváří v tvář)
Remedium

 

Výuková činnost- lektorování v oblasti paliativní přístupy v péči ve zdravotnictví i sociální oblasti.

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.