A2 Umístění: vchod A2, zvýšené přízemí - kartotéka, suterén - ambulance

 

Součástí oční kliniky 1.LF UK a ÚVN je refrakční a laserové centrum, zabývající se korekcí brýlových očních vad. K tomuto účelu disponuje centrum nejen erudovanými odborníky v oblasti očního lékařství, ale i nejmodernějšími diagnostickými a korekčními přístroji. Hlavním okruhem působnosti je laserová korekce brýlových očních vad pomocí excimerového laseru VISX Star S4 VSS a femtosekundového laseru iFS 150 firmy Abbott.

Tým našich pracovníků si klade za cíl, aby byla každému pacientovi poskytnuta léčba a péče na současné moderní úrovni. K větší přesnosti laserového zákroku používáme při vyšetření přístroj WaveScan, který využívá wavefront analýzu k detailnímu individuálnímu zhodnocení optických struktur oka.
Každý zájemce o laserový zákrok projde odborným lékařským vyšetřením, na jehož základě stanoví lékař konkrétní typ zákroku. Mezi základní podmínky patří stabilizovaná oční vada. Mezi skutečnosti, které vylučují laserovou léčbu, patří těhotenství, implantovaný kardiostimulátor, závažné celkové choroby, a to především imunitního systému, akutní oční choroby, prodělané virové záněty rohovky (např. opary), glaukom, šedý zákal, těžké sítnicové poškození, nemoci zrakového nervu či poruchy sekrece slz.

Předoperační vyšetření trvá přibližně 2 hodiny. Kontaktní čočky se nesmí aplikovat minimálně 2 týdny před vyšetřením. Důvodem je možnost zkreslení předoperačních  vyšetření, které mohou poté negativně ovlivnit samotný výsledek operace. Významnou součástí vyšetření je rozšíření zornice, které přetrvává i několik hodin a znemožňuje řízení motorového vozidla.

 

Ordinační hodiny: Pondělí 7.00 - 15.30 hod.
  Úterý 7.00 - 15.30 hod.
Středa 7.00 - 15.30 hod
Kontakt: Objednání pacientů pouze v ordinační dny Tel.: +420 973 208 492
    Tel.: +420 973 203 199
    Fax: +420 224 314 098

Pro vstup na oddělení můžete použít vchod A2 (zvýšené přízemí - kartotéka, suterén - ambulance), anebo vchod A5 - snížené přízemí.