Co je keratokonus a jak se dá léčit?

Počet zjištěných případů keratokonu se za posledních několik let výrazně zvýšil. Roste totiž stále počet lidí, kteří chtějí podstoupit excimer laserovou chirurgii. Ti jsou vyšetřováni rohovkovým topografem, který detailně stanoví tvar rohovky, a tak je každý případ keratokonu ihned odhalen.
Keratokonus je způsoben lokálním zeslabením rohovky a z toho důvodu nemůže být laserem korigován. Může se při něm vyskytovat snížená tolerance k nošení kontaktních čoček, nebo nejsou kontaktní čočky snášeny vůbec. Korekce zrakové ostrosti brýlemi není příliš úspěšná.
Byl vyvinut alternativní způsob korekce, který dovoluje rychlé zlepšení vidění, obnovuje možnost s úspěchem opět používat kontaktní čočky nebo brýle a oddálí transplantaci rohovky. Je to světově uznávaná metoda již dosud podstoupilo vice jak 12,000 pacientů.

Co je keratokonus?

Slovo je složeno z řeckého: kerato, t.j. rohovka (cornea), a konos, t.j. kužel, zkosení. Keratoconus je onemocnění rohovky, při kterém se její obvyklý tvar kulového vrchlíku v určité oblasti kuželovitě vyklene, což poškodí vidění. Progrese onemocnění závisí na věku pacienta a délce trvání. Čím dřívější je začátek, tím rychlejší je vývoj onemocnění. Keratokonus postihuje obě oči, většinou asymetricky.

Co je příčinou keratokonu?

Keratokonus je dědičné onemocnění a někdy přeskakuje generace. Začíná obvykle v pubertě a má spojitost s fenoménem alergie. Mnutí očí může způsobit urychlení vývoje onemocnění.

Jak se léčí keratokonus?

 • Brýle - v časných stádiích.
 • Tvrdé kontaktní čočky - když už brýle nestačí.
 • Corneal cross linking (CXL) ke stabilizaci onemocnění v počátečním stádiu.
 • Intrakorneální ring (ISCRS)-  když onemocnění postupuje (vhodná kombinace ISCRS + CXL)
 • Rohovková transplantace - v pozdním stádiu onemocnění.

S výhodou je možné využít kombinace metod.

 

Corneal Cross Linking (CXL)

Co je CXL?

Jde o moderní metodu sloužící k léčbě keratokonu.
Jejím zakladatelem je německý profesor T. Seiler, který ji v roce 2000 jako první využil v praxi. Je určena k „zastavení (stabilizaci)“ onemocnění  keratokonem.

Jaký je průběh zákroku?

Zákrok probíhá v lokální anestezii. Rohovka je nasycena 0,1 % riboflavinem (vitamín B2) a poté ozářena ultrafialovým zářením A o vlnové délce 365nm. K aplikaci riboflavinu ve formě očních kapek dochází každé 2 minuty po dobu 20 minut, následuje vlastní 10 minutové ozáření rohovky. Délka celého výkonu je zhruba 45 minut.

Co je cílem této metody?

Zvýšení počtu vazeb mezi jednotlivými kolagenními vlákny rohovky, což způsobí zpevnění rohovky a stabilizaci vady. Zákrok tedy zabraňuje progresi keratokonu a snižuje riziko pozdější transplantace rohovky.

Kdy je nejlepší čas k indikaci CXL?

Nejlepšího výsledku je možné dosáhnout u počátečních stadií keratokonu. Nejlépe I-II stadium. Velkou výhodu je možnost  kombinace CXL s implantací intrastromálních prstenců, a tím nejen dosažení stabilizace vady, ale zároveň  snížení dioptrické vady.

Jaká je léčba a pooperační průběh?

Po operaci je na oko aplikována kontaktní čočka, která je odstraněna následující den při kontrole. Pacient kape první tři dny antibiotika 5 x denně, poté 10 dnů 3 x denně. Samotný zákrok i pooperační průběh je nebolestivý. Vidění se stabilizuje do 6-8 týdnů. K největšímu kolísání zrakové ostrosti dochází v prvním měsíci. Maximálního efektu dosahujeme až 12 měsíců po operaci. Po samotné zákroku lze očekávat stabilizaci vady a mírné zlepšení dioptrické vady.

Má  metoda CXL nějaká rizika?

Rizika jsou obecně minimální. Nejčastější možnou komplikací přesto zůstává pooperační zánět. Ten je minimalizován pobytem v domácím prostředí (celkem 5 dní po operaci) a užíváním antibiotických kapek.
V rozsáhlých klinických studiích nebyl prokázán žádný negativní vliv na čočku či jiné nitrooční struktury související s ozářením rohovky UVA zářením. Jedná se tedy o zákrok bezpečný. Ošetření rohovky metodou CXL však nevylučuje pozdější transplantaci rohovky.

Jaká je cena zákroku?

Zákrok je  hrazen z veřejného zdravotního pojištění.  K tomu je nutno prokázat zhoršení dioptrické vady v posledním roce nejlépe výpisem z dokumentace spádového očního lékaře, který pacient přinese na vstupní vyšetření.

 

 

alt                  alt

 

ISCRS (Intrastromální rohovkové prstence)

Co je ICRS?

ICRS (intrastromální rohovkový segment, tají ring) je protéza složená ze dvou polokruhových segmentů o průměru 5mm různé tloušťky. Jsou vyrobeny z Perspex CQ Akrylátu, což je materiál používaný již přes 50 let k výrobě umělých nitroočních čoček. Jsou nejmodernější a bezpečnou léčbou keratokonu.

Kdy se ICRS používají?

 • K léčbě střední a vysoké krátkozrakosti.
 • K léčbě vysokého jednoduchého a složeného astigmatismu.
 • K léčbě nepravidelného astigmatismu: při keratokonu a vzniklého po rohovkové transplantaci.

ICRS je nejvíce implantován u pacientů bez rozdílu věku pro postupující keratokonus, když nesnášejí kontaktní čočky nebo u těžkých nepravidelností povrchu rohovky, které obvykle vznikají rohovkovou transplantací

Jaký je průběh chirurgického zákroku?

Operace probíhá na operačním sále za aseptických podmínek. Jsou použity anestetické a antibiotické oční kapky. Po desinfekci operačního pole je pacient zakryt operační rouškou. Zákrok trvá kolem 15 minut a je nebolestivý.

Operace zahrnuje:

 • Označení optické osy
 • Nářez a tvorbu tunelu femtosekundovým laserem
 • Implantaci ringu
 • Závěrečnou kontrolu

Antibiotické a protizánětlivé oční kapky zabezpečují klidný pooperační průběh. Po třech dnech může operovaný vykonávat běžné čisté obvyklé činnosti.

Jaká jsou rizika operace?

Jsou obecně nízká obdobná jako u všech chirurgických zákroků. Jde především o riziko infekce. Dalšími komplikacemi mohou být vysunutí implantátu nebo jeho migrace. V těchto případech je pozice buď upravena nebo ring vyměněn. Úspěšná operace neznamená odvrácení rizika pozdější transplantace rohovky. Když je ring odstraněn, rohovka se vrátí do svého předoperačního tvaru.

Jak vypadá pooperační průběh?

Vidění se upraví poměrně rychle, již druhý den po operaci je patrné zlepšení vidění, stabilní výsledek je však až tři měsíce po operaci. Do té doby se projevuje kolísání vidění v tom smyslu, že ráno je vidění obvykle dobré, do večera se může trochu rozmáznout. Také je možné, že k dosažení optimálního vidění bude nutné doplnit brýle, či kontaktní čočky. Nicméně povšechná zraková ostrost by měla být i přes eventuální zbytkové dioptrie dobrá.

Příprava k operaci

Nejsou dietní omezení, je možno jíst v obvyklém režimu. Pacient by se měl před operací důkladně vykoupat a umýt si vlasy. V určený čas se dostaví na kliniku a převlékne se do sálového oblečení.
Do začátku operace jsou v pravidelných intervalech aplikovány oční kapky.

 

Pooperační instrukce:

1. Normální pooperační průběh:
Je možné cítit pooperační bolest, světloplachost, slzení a oči mohou být několik dní po operaci červené. Tyto příznaky by měly odeznívat, jejich pozdější objevení je příznakem komplikace a v tom případě je nutné konzultovat lékaře.

2. Pooperační léčba

Oční kapky 1. - 7. den 8. - 14. den 15. - 30. den
Tobradex 1 kapka 5x denně    
Flucon   1 kapka 3x denně  
Refresh* 1 kapka 5x denně, nebo dle potřeby
*Důležité: kapat nejméně 15 minut po nakápnutí výše uvedených 
 
Prášky proti bolesti      
Brufen 400 mg 1 tableta po 6-8 hodinách při bolesti    

 

3. Ochrana před infekcí

Jeden měsíc je z důvodu zanesení infekce zakázáno:

 • koupání (plovárna, bazén, vířivka, vana);
 • sauna;
 • těžká fyzická práce;
 • mnutí očí;
 • oční make-up.

Prvních deset dnů po operaci je možno se sprchovat od krku dolů, potom Vám někdo může umýt vlasy, ale s hlavou zakloněnou tak, aby voda nepřišla do očí. Dodržujeme hygienu očního okolí.

Před hygienou tváře a zvláště očí a před nakapáním očních kapek je důležité si ruce důkladně umýt desinfekčním mýdlem a utřít jednorázovými kapesníčky.

V prvním měsíci po operaci se vyvarujte pobytu v přeplněných prostorech.
Je nutno spát na neoperované straně těla.
Kapací ústí očních kapek se nesmí dotknout řas, ani kůže.


4. Rozložení kontrolních vyšetření

Kromě bezprostředního pooperačního období jsou termíny pravidelných kontrol za 1, 3, 6 a 12 měsíců po operaci.