Oční klinika 1. LF UK a ÚVN poskytuje komplexní ambulantní i lůžkovou oftalmologickou péči, konsiliární a superkonsiliární činnost v tomto oboru. Významnou oblastí činnosti kliniky je pregraduální a postgraduální výuka. V současné době jsou na vysoké úrovni prováděny veškeré zevní i nitrooční operace se zvláštním zaměřením na operace katarakty, glaukomu, vitreoretinální a transplantační výkony a na veškerý sortiment laserové léčby.

Image

V mezioborové spolupráci s pracovišti ÚVN jsou prováděny: s ORL klinikou dakryocystorinostomie, se stomatochirurgií plastické operace okolních partií oka, s neurochirurgickou klinikou a neurologickým oddělením neurooftalmologická vyšetření a zákroky. V úzké spolupráci s oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie na Homolce jsou někteří nemocní s tumorózními i netumorózními očními onemocněními léčeni Leksellovým gama nožem. Vedle uvedeného je maximální pozornost věnována i diagnostickým a nechirurgickým léčebným postupům.

Jsme spádovým zařízením pro Prahu 6 a 7, ale také superkonziliární klinikou s celostátním působením. Akutní stavy ošetřujeme ihned, chronické stavy nejlépe s doporučením přímo do konkrétní specializované poradny s lékařskou zprávou o dosavadním průběhu léčby objednáváme v termínu podle charakteru obtíží.

 

Ohlédnutí za XX. Live a video surgery 2020

Ohlédnutí za 20. ročníkem Live a video surgery v ÚVN - význemné výukové akce ukazující nejnovější pokroky v oční chirurgii. Přenosy 25 operací ze čtyř operačních sálů viděli diváci kongresového centra ÚVN v vysokém rozlišeni a 3D zobrazení.

Číst dál...