Schéma operace krátkozrakosti

 

Schéma operace dalekozrakosti

alt

 

PRK

Fotorefraktivní keratektomie (PRK) je povrchová metoda ošetření rohovky excimerovým laserem. Při PRK se nejprve přistupuje k odstranění povrchové části rohovky – epitelu. Po snesení této vrstvy je možno přistoupit k ošetření rohovky laserovým paprskem. Výsledkem je odstranění dioptrické vady pacienta.

EPILASIK

Epi-LASIK je operace podobná operaci LASIK. Na rozdíl od operace LASIK je speciálním chirurgickým nožem (mikrokeratomem) odstraněna tenká souvislá vrstva rohovkového epitelu, která je po proběhnutí laserového zákroku navrácena zpět. Výhodou operace Epi-LASIK je možnost bezpečně operovat pacienty s menší tloušťkou rohovky zjištěnou při předoperačním vyšetření (nemůže být provedena operace LASIK pro nebezpečí pooperačního rozpadu rohovky). Předností operace je menší bolestivost oproti PRK.

 

LASIK

LASIK (Laser In Siru Keratomileusis) je metoda refrakční chirurgie, při které se na začátku zákroku mikrokeratomem vytvoří rohovkový lalok (flap). Ten se odklopí a povrch rohovkové tkáně se opracuje laserovým paprskem. Lalok (flap) se na konci operace volně vrátí na původní místo. I bez nutnosti šití se během následujících týdnů spontánně přihojí.

FEMTO LASIK je moderní forma  metody LASIK, kdy je lamela rohovky vytvářena pomocí femtosekundového laseru iFS. Hlavním přínosem výkonu je vysoká bezpečnost zákroku. 

SBK (Subbowmanská keratomileusa)

Jedná se o obdobnou operaci jako operace LASIK. Rozdílem je velmi tenký flap (90 mikrometrů). Operace je určena pro léčbu vysokých dioptrických vad nebo se užívá u pacientů s tenkou rohovkou.