prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA
Vedoucí výzkumných projektů klinické a experimentální gastrointestinální onkologie
Ústav gastrointestinální onkologie ÚVN Praha

Významné publikace a další scientometrické ukazatele

(výběr z více než 500 záznamů)

Patent

Bureš J, Rejchrt S. Způsob diagnostiky biliárních stenóz. Číslo 308775. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika; uděleno 31.3.2021.

 

Autorství a spoluautorství mezinárodních vědeckých monografií

 1. Jurgoš Ľ, Bureš J. Nemoci žaludku, dvanáctníku a Helicobacter pylori. Martin: Osveta, 1998, 148 stran. ISBN 80-8063-006-2
 1. Bureš J. Non-surgical treatment of inflammatory bowel disease (p 173 - 182). In: 8th Biennial Congress of the European Council of Coloproctology (ECCP). J. Foltýn, ed. Bologna: Moduzzi Editore, 2001.
 2. Tachecí I, Bureš J. Push enteroscopy (p 105 - 111). In: M. Keuchel, F. Hagenmüller, H. Tajiri, eds. Video Capsule Endoscopy. A Reference Guide and Atlas. Berlin: Springer-Verlag, 2014. ISBN 978-3-662-44061-2
 3. Handbook of Soft Skills Training using Virtual Reality and Serious Games for Surgical Teams in the Operating Room. Sánchez-Peralta LF (Ed.). Cáceres: S4Game Consortium, 2021, 216 stran. ISBN 978-84-09-31179-8

 

Autorství a spoluautorství českých monografií

 1. Zavoral M, Dítě P, Špičák J, Bureš J a kolektiv: Nové trendy v digestivní endoskopické diagnostice a léčbě. Praha: Grada Publishing, 2000, 316 stran. ISBN 80-7169-999-3.
 2. Bureš J, Rejchrt S a kolektiv: Vyšetření tenkého střeva a Enteroskopický atlas. Small Bowel Investigation & Atlas of Enteroscopy. Praha: Grada Publishing, 2001, 480 stran. Publikace obsahuje dva doprovodné audio-vizuální kompaktní disky (CD-ROM) v českém a v anglickém jazyce. ISBN 80-7169-990-X.
 3. Rejchrt S et al.: Prevalence a sociodemografická charakteristika dyspepsie v České republice. Hradec Králové: Nucleus HK, 2005, 100 stran. ISBN 80-86225-77-1.
 4. Kopáčová M a kolektiv: Využití funkčních dechových testů v gastroenterologii. Hradec Králové: Nucleus HK, 2006, 136 stran. ISBN 80-86225-98-4.
 5. Bureš J a kolektiv: Gastroenterologie 2006. Collectio novissima. Praha: Triton, 2006, 286 stran. ISBN 80-7254-598-1.
 6. Zadák Z, Havel E a kolektiv: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha: Grada, 2007, 335 stran.
 7. Tachecí I a kolektiv. Kapslová endoskopie. Hradec Králové: Nucleus HK, 2008, 259 stran. ISBN 978-80-87009-45-1.
 8. Dítě P a kolektiv. Farmakoterapie v gastroenterologii. Praha: Galén, 2011; 262 stran. ISBN: 978-80-7262-704-2.
 9. Kohoutová D a kolektiv. Střevní mikrobiota u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií, Praha: Nucleus HK, 2013, 128 stran, ISBN 978-80-87009-97-0.
 10. Špičák J a kolektiv: Novinky v gastroenterologii a hepatologii II. Praha: Grada, 2017, 320 stran. ISBN: 978-80-271-0318-8.
 11. Zadák Z, Havel E a kolektiv: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství.
  doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada, 2017, 448 stran. ISBN: 978-80-271-0282-2

 

Autorství a spoluautorství českých učebnic

 1. Bureš J, Horáček J et al. Základy vnitřního lékařství. Praha: Galén, Karolinum, 2003, 870 stran. ISBN 80-7262-208-0
 1. Lata J, Bureš J, Vaňásek T, eds. Gastroenterologie. Praha: Galén, 2010, 256 stran. ISBN 978-80-7262-692-2
 2. Bureš J, Horáček J, Malý J et al. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 2014, 1215 stran. ISBN 978-80-7492-145-2
 3. Zavoral M, Bureš J, Ryska M, Urban O, Urbánek P, Válek V (eds). Mařatkova gastroenterologie. Praha: Karolinum, 2021 (1503 stran); ISBN 978-80-246-5002-9

Kapitoly v této monografii:

 • Bureš J. Vybrané choroby dutiny ústní (str. 335 - 341)
 • Rejchrt S, Bureš J. Funkční poruchy gastrointestinálního traktu (str. 343 - 368)
 • Bureš J, Zavoral M, Ryska M, Šimša J, Mandys V. Choroby žaludku a dvanáctníku (str. 465 - 534)
 • Kopáčová M, Bureš J, Oliverius M. Choroby tenkého střeva (str. 559 - 631)
 • Zavoral M, Bureš J, Hoch J, Lukáš M, Suchánek Š, Kasalický M, Bělina F, Škába R, Jech Z. Choroby tlustého střeva a konečníku (str. 633 - 800)
 • Kopáčová M, Mandys V, Tomášek J, Bureš J. Gastropankreatické neuroendokrinní nádory (str. 921 - 937)
 • Bureš J. Potravinová alergie (str. 1223 - 1229)
 • Bureš J. Poruchy příjmu potravy (str. 1413 - 1418)
 • Bureš J. Základy klinické výživy (str. 1419 - 1439)
 • Zavoral M, Bureš J, Špičák J, Žák A, Palička V, Kohoutová D. Gastrointestinální problematika vybraných chorob vyžadující mezioborový přístup (str. 1441 - 1490)

 

Publikace v časopisech s impaktovým faktorem

 1. Bureš J, Horák V, Duben J. Importance of colicinogeny for the course of acute bacillary dysentery. Zbl Bakt Hyg, I. Abt Orig 1979; A 245(4): 469-475.
  IF 0.819.
 2. Bureš J, Fixa B, Komárková O, Fingerland A. Non-smoking: a feature of ulcerative colitis. Br Med J 1982; 285(6339): 440. IF 4.338.
 3. Fixa B, Komárková O, Zaydlar K, Bureš J, Erben J. Is there an increased risk of colorectal cancer after cholecystectomy? Neoplasma 1985; 32(4): 513-517.
  IF 0.366.
 4. Bureš J, Horák V, Fixa B, Komárková O, Zaydlar K, Lonský V, Mašurka V. Colicinogeny in colorectal cancer. Neoplasma 1986; 33(2): 233-237. IF 0.366.
 5. Bureš J, Horák V, Burešová E, Fixa B, Komárková O, Hartman M. Colicinogeny in chronic inflammatory bowel disease. Scand J Gastroent 1986; 21(7): 819-823.
  IF 0.993.
 6. Fixa B, Komárková O, Krejsek J, Nožička Z, Bureš J. Specific cellular immune response in patients with Helicobacter pylori infection. Hepato-Gastroenterology 1990; 37(6): 606-607. IF 0.573.
 7. Sobotka L, Zadák Z, Bureš J, Pidrman V. Influence of rapid amino acid and lipid emulsion administration on gas exchange and resting energy expenditure. Nutrition 1991; 7(3): 200-203. IF 0.816.
 8. Melichar B, Jandík P, Malíř F, Solichová D, Lukeš J, Bureš J, Mergancová J, Vobořil Z. Urinary zinc and copper excretion in cancer patients. Trace Elem Med 1994; 11(2): 73-76. IF 0.306.
 9. Melichar B, Jandík P, Solichová D, Bureš J, Lukeš J, Mergancová J, Vobořil Z. Urinary neopterin excretion in colorectal cancer. Onkologie 1994; 17: 434-436. IF 0.380.
 10. Melichar B, Bureš J, Komárková O, Rejchrt S, Fixa B, Karlíček R. Increased gastric juice nitrate is associated with biliary reflux and Helicobacter pylori infection. Am J Gastroent 1995; 90(7): 1190-1191. IF 2.183.
 11. Melichar B, Jandík P, Malíř F, Vávrová J, Bureš J, Mergancová J, Vobořil Z. Association between renal tubular cell dysfunction and increased urinary zinc excretion in cancer patients. Scand J Clin Lab Invest 1995; 55(2): 149-152.
  IF 0.911.
 12. Melichar B, Malířová E, Bureš J, Komárková O, Kolesár J, Rejchrt S, Fixa B. Gastric juice neopterin in Helicobacter pylori infection. FEMS Immunol Med Microbiol 1995; 10(3-4): 335-338. IF 1.056.
 13. Stulík J, Bureš J, Jandík P, Langr F, Kovářová H, Macela A. The different expression of proteins recognized by monoclonal anti-heat shock protein 70 (hsp 70) antibody in human colonic diseases. Electrophoresis 1997; 18(3-4): 625-628. IF 2.848.
 14. Malfertheiner P, Mégraud F, O’Morain C, Bell D, Bianchi Porro G, Deltenre M, Forman D, Gasbarrini G, Jaup B, Misiewicz G, Pajares J, Quina M, Rauws E, Andersen L, Arenas Miravé I, Bazzoli F, Berstad A, Bianchi P, Birkner B, Brun J, Buckley M, Bureš J, Butruk E, Cadranel S, Casas Requejo J, Caspary F, Cottrill M, Culhane A, De Koster E, Dítě P, Färkkilä M, Fujioka T, Fukuda T, Glupczynski Y, Hirschl A, Hunt R, Johannessen T, Krejs G, Labenz J, Lamers C, Lind T, McColl K, Nuesch H, O’Donoghue D, Offer G, Peura D, Pombal R, Pounder R, Pretolani P, Rokkas T, Romozinho J, Rune S, Sandelowsky H, Seifert B, Shimoyama T, Sjolund K, Stockbrugger R, Thomson A, Ubaldi E, Unge P, Van Cutsem E, Wadström T, Weber J. Current European concepts in the management of Helicobacter pylori infection. The Maastricht Consensus Report. Gut 1997; 41(1): 8-13. IF 4.546.
 15. Stulík J, Kovářová H, Macela A, Bureš J, Jandík P, Langr F, Otto A, Thiede B, Jungblut P. Overexpression of calcium-binding protein calgranulin B in colonic mucosal diseases. Clin Chim Acta 1997; 265(1): 41-55. IF 1.067.
 16. McCloy R, Nagengast F, Fried M, Rohde H, Froelich F, Whitwam J & Inter-national Workshop on Conscious Sedation for Endoscopy Participants: van der Mersch E, Amarante G, Hashiba K, Bakardjieva S, Smilov I, Mrklic B, Pulanic R, Axmann K, Bureš J, Man L, Skálová P, Kruse A, Matzen P, Servin F, Dommerich F-E, Hochberger J, Keller C, Krauel H, Rohde H, Winkler L, Cotev S, Lechtman V, Perel A, Hameeteman W, Otten M, Paczkowski P, Sulek M, Mandaric D, Marenovic T, Milosavgevic T, Ditinjana H, Kocijancic B, Abubakr M, Beit-El Mel N, Boztas G, Gavusoglu H, Oezden A, Tezal A, Vural M, Yildirim B, Ahluwalia N, Dunk A, Smith C, Whitaker M, Whiteley G. Meeting Report: Conscious sedation for endoscopy. Eur J Gastroent Hepatol 1997; 8(12): 1233-1240. IF 1.453.
 17. Stulík J, Österreicher J, Koupilová K, Knížek J, Macela A, Bureš J, Jandík P, Langr F, Dědič K, Jungblut PR. The analysis of S100A9 and S100A8 expression in matched sets of macroscopically normal colon mucosa and colorectal carcinoma: the S100A9 and S100A8 positive cells underlie and invade tumor mass. Electrophoresis 1999; 20(4-5): 1047-1054. IF 3.447.
 18. Beránek M, Bureš J, Palička V, Jandík P, Langr F, Nejedlá E. A relationship between K-ras gene mutations and some clinical and histologic variables in patients with primary colorectal carcinoma. Clin Chem Lab Med 1999; 37(7): 723-727. IF 1.084.
 19. Stulík J, Koupilová K, Österreicher J, Knížek J, Macela A, Bureš J, Jandík P, Langr F, Dědič K, Jungblut PR. Protein abundance alterations in matched sets of macroscopically normal colon mucosa and colorectal carcinoma. Electrophoresis 1999; 20(18): 3638-3646. IF 3.447.
 20. Stulík J, Österreicher J, Koupilová K, Knížek J, Bureš J, Jandík P, Langr F, Dědič K, Schäfer BW, Heizmann CW. Differential expression of the Ca2+ binding S100A6 protein in normal, preneoplastic and neoplastic colon mucosa. Eur J Cancer 2000; 36(8): 1050-1059. IF 2.725.
 21. Stulík J, Hernychová L, Porkertová S, Knížek J, Macela A, Bureš J, Jandík P, Langridge JI, Jungblut PR. Proteome study of colorectal carcinogenesis. Electrophoresis 2001; 22(14): 3019-3025. IF 4.282.
 22. Bureš J, Rejchrt S. Use of an overtube for enteroscopy: depth of insertion. Endoscopy 2002; 34(4): 347. IF 1.700.
 23. Rejchrt S, Bureš J. PEG placement by a single physician. Endoscopy 2002; 34(10): 842. IF 1.700.
 24. Malfertheiner P, Mégraud F, O’Morain C, Hungin APS, Jones R, Axon A, Graham DY, Tytgat G, Asaka M, Bazzoli F, Birkner B, Bureš J, Burette A, Bytzer P, Castro L, Culhane A, de Boer W, De Korwin J, De Koster E, de Wit N, Deltenre M, Dent J, Di Mario F, Dragosics B, Färkkilä M, Forman D, Freston J, Gasbarrini G, Goh K, Graham D, Hameeteman W, Hawkey C, Hirschl A, Hunt R, Jaup B, Kimura K, Kist M, Klotz P, Koletzko S, Kuipers E, Labenz J, Ladas S, Lam SK, Lauritsen K, Lerang F, Lionis C, Loft D, Louw J, McColl K, Mendonca-Santos J, Michetti P, Misiewicz J, Mössner J, Niv Y, Nowak A, Parajés-Garcia J, Pilotto A, Pounder R, Quina M, Rácz I, Rauws E, Rodrigo Saez L, Rokkas T, Segal I, Seifert B, Sipponen P, Sjölundh C, Solcia E, Stockbrügger R, Sung J, Surrenti C, Tulassay Z, Unge P, Vaira D, Vakil N, Veldhuyzen van Zanten S, Wadström T. Current concepts in the management of Helicobacter infection – The Maastricht 2-2000 Concensus Report. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16(2): 167-180. IF 2.980.
 25. Pozler O, Neumann D, Voříšek V, Bukač J, Bureš J, Kokstein Z. Development of gastric emptying in premature infants. Use of the (13)C-octanoic acid breath test. Nutrition 2003; 19(7-8): 593-596. IF 2.324.
 26. Martínek J, Široký M, Plottová Z, Bureš J, Hep A, Špičák J. Treatment of patients with achalasia with botulinum toxin: a multicenter prospective cohort study. Dis Esophagus 2003; 16(3): 204-209. IF 0.809.
 27. Stulík J, Hernychová L, Porkertová S, Pozler O, Tučková L, Sanchez D, Bureš J. Identification of new celiac disease autoantigens using proteomic analysis. Proteomics 2003; 3(6): 951-956. IF 5.766.
 28. Rejchrt S, Čermák P, Pavlatová L, Míčková E, Bureš J. Bacteriologic testing of endoscopes after high-level disinfection. Gastrointest Endosc 2004; 60(1): 76-78. IF 3.483.
 29. Rejchrt S, Bureš J, Široký M, Kopáčová M, Slezák L, Langr F. A prospective, observational study of colonic mucosal abnormalities associated with orally administered sodium phosphate for colon cleansing before colonoscopy. Gastrointest Endosc 2004; 59(6): 651-654. IF 3.483.
 30. Rejchrt S, Douda T, Kopáčová M, Široký M, Repák R, Nožička J, Špaček J, Bureš J. Acute esophageal necrosis (black esophagus): endoscopic and histopathologic appearance. Endoscopy 2004; 36(12): 1133. IF 4.034.
 31. Kopáčová M, Bureš J, Voříšek V, Konštacký M, Rejchrt S, Živný P, Douda T, Palička V. Comparison of different protocols for (13)C-urea breath test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection in healthy volunteers. Scand J Clin Lab Invest 2005; 65(6): 491-498. IF 0.946.
 32. Bures J, Kopacova M, Tacheci I, Rejchrt S. Enteroscopy: will it achieve the complete journey? Acta Endoscopica 2005; 35(2): 171-177. IF 0.123.
 33. Rejchrt S, Tyčová V, Bureš J. Gastrointestinal stromal tumours (GIST). Acta Endoscopica 2005; 35(2): 195-206. IF 0.123.
 34. Tachecí I, Rejchrt S, Drastich P, Lata J, Stehlík J, Novotný A, Špičák J, Dítě P, Zavoral M, Lukáš M, Bureš J. Capsule endoscopy – initial experience in the Czech Republic: A retrospective multi-centre study. Acta Endoscopica 2005; 35(3): 329-338. IF 0.123.   
 35. Marakhouski Y, Fixa B, Holomán J, Hulek P, Lukas M, Bátovský M, Rumyantsev VG, Grigoryeva G, Stolte M, Vieth M, Greinwald R, Bulgakov AV, Klein KV, Nizov AA, Zlatkina AR, Bures J, Hájek J, Hurych V, Petr P, Procházka V, Barický B, Duris I, Hildebrand T, Kascák M, Pekárková B, Gierend M, Löffler J, Wiegel D. A double-blind dose-escalating trial comparing novel mesalazine pellets with mesalazine tables in active ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther 2005; 21(2): 133-140. IF 3.434.
 36. Bureš J, Kopáčová M, Koupil I, Voříšek V, Rejchrt S et al. Epidemiology of Helicobacter pylori infection in the Czech Republic. Helicobacter 2006; 11(1): 56-65. IF 2.477.
 37. Froehlich F, Harris JK, Wietlisbach V, Burnand B, Vader JP, Gonvers JJ; EPAGE Study Group. Current sedation and monitoring practice for colonoscopy: an International Observational Study (EPAGE). Endoscopy 2006; 38(5): 461-469. IF 3.605.
 38. Burnand B, Harris JK, Wietlisbach V, Froehlich F, Vader JP, Gonvers JJ; EPAGE Study Group. Use, appropriateness, and diagnostic yield of screening colonoscopy: an international observational study (EPAGE). Gastrointest Endosc 2006; 63(7): 1018-1026. IF 4.825.
 39. Melichar B, Bureš J, Dědič K. Anorectal carcinoma after infliximab therapy in Crohn’s disease: report of a case. Dis Colon Rectum 2006; 49(8): 1228-1233.
  IF 2.442.
 40. Kopáčová M, Bureš J, Vykouřil L, Hladík P, Šimkovič D, Jon B, Ferko A, Tachecí I, Rejchrt S. Intraoperative enteroscopy: ten years' experience at a single tertiary center. Surg Endosc 2007; 21(7): 1111-1116. IF 2.242.  
 41. Kopáčová M, Bureš J, Koupil I, Rejchrt S, Voříšek V, Seifert B, Pozler O, Živný P, Douda T, Palička V, Holčík J; European Society for Primary Care Gastroenterology. Body indices and basic vital signs in Helicobacter pylori positive and negative persons. Eur J Epidemiol 2007; 22(1): 67-75. IF 1.727.   
 42. Gonvers JJ, Harris JK, Wietlisbach V, Burnand B, Vader JP, Froehlich F; EPAGE Study Group. A European view of diagnostic yield and appropriateness of colonoscopy. Hepato-Gastroenterology 2007; 54(75): 729-735. IF 0.904.  
 43. Harris JK, Vader JP, Wietlisbach V, Burnand B, Gonvers JJ, Froehlich F; Epage Study Group. Variations in colonoscopy practice in Europe: a multicentre descriptive study (EPAGE). Scand J Gastroenterol 2007; 42(1): 126-134.
  IF 1.758.
 44. Kopáčová M, Tachecí I, Koudelka J, Králová M, Rejchrt S, Bureš J. A new approach to blue rubber bleb nevus syndrome: the role of capsule endoscopy and intra-operative enteroscopy. Pediatr Surg Int 2007; 23(7): 693-697. IF 0.690.
 45. Beránek M, Bureš J, Šácha M, Sákra L, Rajman M, Jandík P, Rudolf E, Landt O. Detekce bodových mutací v Kirsten ras 2 genu metodou locked nucleic acids clamped PCR. Chem Listy 2007; 101(9): 738-741. IF 0.683.
 46. Kopáčová M, Rejchrt S, Tyčová V, Belada D, Pinterová Kolesárová M, Bureš J. Tumorous neo-vascularization: a newly recognized endoscopic feature of intestinal non-Hodgkin lymphoma. Endoscopy 2007; 39, Suppl 1: E95 (elektronická publikace). IF 3.605.    
 47. Kopáčová M, Rejchrt S, Tachecí I, Bureš J. Hyperamylasemia of uncertain significance associated with oral double-balloon enteroscopy. Gastrointest Endosc 2007; 66(6): 1133-1138. IF 5.888.
 48. Tachecí I, Ryška A, Rejchrt S, Kopáčová M, Hořava V, Bureš J. Spontaneous disintegration of retained video capsule in a patient with cryptogenic multifocal ulcerous stenosing enteritis: report of a rare complication. Endoscopy 2008; 40, Suppl 2: E104-E105 (elektronická publikace). IF 6.091.
 49. Rejchrt S, Koupil I, Kopáčová M, Voříšek V, Seifert B, Pozler O, Živný P, Douda T, Palička V, Holčík J, Bureš J, and the European Society for Primary Care Gastroenterology. Prevalence and socio-demographic determinants of uninvestigated dyspepsia in the Czech Republic. Eur J Gastroenterol Hepatol 2008; 20(9): 898-905. IF 2.080.   
 50. Bureš J, Kabeláč K, Kopáčová M, Voříšek V, Široký M, Palička V, Rejchrt S. Electrogastrography in patients with Roux-en-Y reconstruction after previous Billroth gastrectomy. Hepato-Gastroenterology 2008; 55(85): 1492-1496.
  IF 1.680.
 51. Rejchrt S, Drahošová M, Kopáčová M, Cyrany J, Douda T, Pintér M, Bureš J. Antilaminaribioside and antichitobioside antibodies in inflammatory bowel disease. Folia Microbiol 2008; 53(4): 373-376. IF 0.989.
 52. Květina J, Kuneš M, Bureš J, Kopáčová M, Tachecí I, Špelda S, Herout V, Rejchrt S. The use of wireless capsule enteroscopy in a preclinical study: a novel diagnostic tool for indomethacin-induced gastrointestinal injury in experimental pigs. Neuro Endocrinol Lett 2008; 29(5): 763-769. IF 1.359.
 53. Kopáčová M, Rejchrt S, Tachecí I, Bureš J. Association of hyperamylasemia and longer duration of peroral double-balloon enteroscopy: present and future. Gastrointest Endoscopy 2008; 68(4): 811-812. IF 7.367.
 54. Cyrany J, Pintér M, Tyčová V, Krejsek J, Belada D, Rejchrt S, Bureš J. Trimodality imaging of colonic lymphoma. Endoscopy 2009; 41, Suppl 2: E1-E2 (elektronická publikace). IF 5.545.  
 55. Repák R, Rejchrt S, Bártová J, Malířová E, Tyčová V, Bureš J. Diagnostic value of endoscopic ultrasonography (EUS) and EUS-guided fine-needle aspiration (EUS-FNA) with cyst fluid analysis in pancreatic cystic neoplasms. Hepato-Gastroenterology 2009; 56 (91-92): 629-635. IF 0.680.  
 56. Cyrany J, Kopáčová M, Rejchrt S, Hornychová H, Tomsová M, Tyčová V, Ryška A, Bureš J. Puncture and cytology – sufficient for endoscopic diagnosis of pneumatosis cystoides intestinalis? Endoscopy 2009; 41, Suppl 2: E127-E128 (elektronická publikace). IF 5.545.
 57. Bureš J, Kopáčová M, Květina J, Österreicher J, Šinkorová Z, Svoboda Z, Tachecí I, Filip S, Špelda S, Kuneš M, Rejchrt S. Different solutions used for submucosal injection influenced early healing of gastric endoscopic mucosal resection in a preclinical study in experimental pigs. Surg Endoscopy 2009; 23(9): 2094-2101. IF 3.75.    
 58. Kopáčová M, Tachecí I, Rejchrt S, Bureš J. Peutz-Jeghers syndrome: Diagnostic and therapeutic approach. World J Gastroenterol 2009; 15(43): 5397-5408.
  IF 2.092.
 59. Kunes M, Kvetina J, Bures J. Type and distribution of indomethacin-induced lesions in the gastrointestinal tract of rat. Neuro Endocrinol Lett 2009; 30, Suppl 1: 96-100. IF 1.047.
 60. Kopáčová M, Tachecí I, Květina J, Bureš J, Kuneš J, Špelda S, Tyčová V, Svoboda Z, Rejchrt S. Wireless video capsule enteroscopy in preclinical studies: methodical design of its applicability in experimental pigs. Digest Dis Sci 2010; 55(3): 626-630. IF 1.838.
 61. Tacheci I, Kvetina J, Bures J, Österreicher J, Kunes M, Pejchal J, Rejchrt S, Spelda J, Kopáčová M. Wireless capsule endoscopy in non-steroidal anti-inflammatory drugs induced enteropathy in pigs. Dig Dis Sci 2010; 55(9): 2471-2477.
  IF 1.838.
 62. Kopáčová M, Vykouřil L, Vacek Z, Tyčová V, Bártová J, Rejchrt S, Bureš J. Inverted Meckel’s diverticulum with ectopic pancreatic tissue as a source of severe gastrointestinal bleeding. J Gastrointest Surg 2010; 14(3): 578-581.
  IF 2.402.  
 63. Reinisch W, Angelberger S, Petritsch W, Shonova O, Lukas M, Bar-Meir S, Teml A, Schaeffeler E, Schwab M, Dilger K, Greinwald R, Mueller R, Stange EF, Herrlinger KR; International AZT-2 Study Group: Reinisch W, Prinz G, Angelberger S, Teml A, Harrer ML, Schweiger K, Petritsch W, Jahnel J, Wenzl H, Brunner H, Tillinger W, Mittischek K, Knoflach P, Kirchgatteter A, Haas T, Datz C, Doppelmayr H, Lukas M, Bortlik M, Serclova Z. Antos Z, Dosedel J, Vavra J, Mudr R, Benes Z, Kohout P, Konecny M, Gregar J, Fabian J, Sillinger P, Hajek J, Bok R, Zboril V, Prokopova L, Shonova O, Novakova M, Bures J, Douda T, Stange EF, Fellermann K, Herrlinger K, Andus T, Barth C, Schnabel D, Metter K, Frölich B, Bar-Meir S, Dotan I, Rosner G, Becker SA, Konikoff F, Naftali T, Pagel A, Rauchwerger A, Goldin E, Israeli E, Ulitsky J, Fich A, Odes S. Azathioprine versus mesalazine for prevention of postoperative clinical recurrence in patients with Crohn's disease with endoscopic recurrence: efficacy and safety results of a randomised, double-blind, double-dummy, multicentre trial. Gut 2010; 59(6): 752-759. IF 9.357.
 64. Kopáčová M, Tachecí I, Rejchrt S, Bártová J, Bureš J. Double balloon enteroscopy and acute pancreatitis World J Gastroenterol 2010; 16(19): 2331-2340. IF 2.092.
 65. Cyrany J, Kopáčová M, Rejchrt S, Jirkovský V, Al-Tashi M, Bureš J. Gastric arterial bleeding secondary to chronic occlusion of the splenic artery (with video). Gastrointest Endosc 2010; 71(7): 1335 (elektronická publikace video-záznamu). IF 6.713.
 66. Kopáčová M, Bureš J, Ferko A, Tachecí I, Rejchrt S. Comparison of intra-operative enteroscopy and double balloon enteroscopy in the diagnosis and treatment of Peutz-Jeghers syndrome. Surg Endosc 2010; 24(8): 1904-1910. IF 3.307.  
 67. Bureš J, Cyrany J, Kohoutová D, Förstl M, Rejchrt S, Květina J, Voříšek V, Kopáčová M. Small intestinal bacterial overgrowth syndrome. World J Gastroenterol 2010; 16(24): 2978-2990. IF 2.092.
 68. Kuneš M, Květina J, Maláková J, Bureš J, Kopáčová M, Rejchrt S. Pharmacokinetics and organ distribution of fluorescein in experimental pigs: an input study for confocal laser endomicroscopy of the gastrointestinal tract. Neuro Endocrinol Lett 2010; 31, Suppl 2: 57-61. IF 1.047.
 69. Bures J, Smajs D, Kvetina J, Förstl M, Smarda J, Kohoutova D, Kunes M, Cyrany J, Tacheci I, Rejchrt S, Lesna J, Vorisek V, Kopacova M. Bacteriocinogeny in experimental pigs treated with indomethacin and Escherichia coli Nissle. World J Gastroenterol 2011; 17(5): 609-617. IF 2.471.  
 70. Bartova J, Bures J, Podhola M, Rejchrt S, Tacheci I, Kopacova M. An unusual case of successful endoscopic treatment: a giant pedunculated angiolipofibroma of the distal duodenum. Endoscopy 2011; 43, Suppl 2: E96-E97 (elektronická publikace). IF 6.096.
 71. Cyrany J, Kopáčová M, Rejchrt S, Ryška A, Dvořák P, Brožík J, Bureš J. Pneumatosis cystoides intestinalis. Acta Endoscopica 2011; 41(5): 243-252.
  IF 0.123.
 72. Rejchrt S, Kopacova M, Brozik J, Bures J. Bio-degradable stents for the treatment of benign small and large intestinal stenoses. Endoscopy 2011; 43(10): 137-143. IF 6.096.
 73. Kunes M, Kvetina J, Kholova D, Bures J, Tlaskalova-Hogenova H, Pavlik M. Absorption kinetics of 5-aminosalicylic acid in rat: influence of indomethacin-induced gastrointestinal lesions and Escherichia Coli Nissle 1917 medication. Neuro Endocrinol Lett 2011; 32, Suppl 1: 46-52. IF 1.621.
 74. Tachecí I, Kvetina J, Kunes M, Varayil JE, Ali SM, Pavlik M, Kopacova M, Rejchrt S, Bures J, Pleskot M. Electrogastrography in experimental pigs: the influence of gastrointestinal injury induced by dextran sodium sulphate on porcine gastric erythromycin-stimulated myoelectric activity. Neuro Endocrinol Lett 2011; 32, Suppl 1: 131-136. IF 1.621.
 75. Bures J, Pejchal J, Kvetina J, Tichy A, Rejchrt S, Kunes M, Kopacova M. Morphometric analysis of the porcine gastrointestinal tract in a 10-day high-dose indomethacin administration with or without probiotic bacteria Escherichia coli Nissle 1917. Hum Exp Toxicol 2011; 30(12): 1955-1962. IF 1.772.
 76. Rejchrt S, Kopacova M, Bures J. Biodegradable stents: another big step in the field of non-surgical therapy for fibrostenotic Crohn’s disease. Reply to Ustundag. Endoscopy 2012; 44(4): 436. IF 6.096.
 77. Smajs D, Bureš J, Smarda J, Chaloupková E, Květina J, Förstl M, Kohoutová D, Kuneš M, Rejchrt S, Lesná J, Kopáčová M. Experimental administration of the probiotic Escherichia coli strain Nissle 1917 results in decreased diversity of
  coli strains in pigs. Curr Microbiol 2012; 64(3): 205-210. IF 1.510.
 78. Bureš J, Kopáčová M, Koupil I, Seifert B, Skodová Fendrichová M, Spirková J, Voříšek V, Rejchrt S, Douda T, Král N, Tachecí I. Significant decrease in prevalence of Helicobacter pylori in the Czech Republic. World J Gastroenterol 2012; 18(32): 4412-4418. IF 2.547.
 79. Tachecí I, Květina J, Kuneš M, Pavlík M, Kopáčová M, Černý V, Rejchrt S, Varayil JE, Bureš J. The effect of general anaesthesia on gastric myoelectric activity in experimental pigs. BMC Gastroenterol 2013; 13: 48 (elektronická publikace; 6 stran). IF 2.110.
 80. Kralickova P, Mala E, Vokurkova D, Krcmova I, Pliskova L, Stepanova V, Bartos V, Koblizek V, Tacheci I, Bures J, Brozik J, Litzman J. Cytomegalovirus disease in patients with common variable immunodeficiency: three case reports. Int Arch Allergy Immunol 2013; 163(1): 69-74. IF 2.250.
 81. Tachecí I, Bradna P, Douda T, Baštecká D, Kopáčová M, Rejchrt S, Bureš J. NSAID-induced enteropathy in rheumatoid arthritis patients with chronic occult obscure bleeding: a prospective capsule endoscopy study. Gastroenterol Res Pract 2013; 2013: Article ID 268382 (elektronická publikace; 10 stran). IF 1.615.
 82. Kopáčová M, van Gossum A, Mulder CJJ, Vavrečka A, Bureš J. Small intestinal imaging. Gastroenterol Res Pract 2013; 2013: Article ID 623091 (elektronická publikace; 2 strany). IF 1.615.
 83. Kopáčová M, Urban O, Cyrany J, Laco J, Bureš J, Rejchrt S, Bártová J, Tachecí I. Cronkhite-Canada syndrome: review of the literature. Gastroenterol Res Pract 2013; 2013: Article ID 856873 (elektronická publikace; 9 stran). IF 1.615.
 84. Kohoutová D, Bártová J, Tachecí I, Rejchrt S, Repák R, Kopáčová M, Bureš J. Cryptogenic multifocal ulcerous stenosing enteritis. Gastroenterol Res Pract 2013; 2013: Article ID 918031 (elektronická publikace; 7 stran). IF 1.615.
 85. Kopáčová M, Rejchrt S, Bureš J, Tachecí I. Small intestinal tumours. Gastroenterol Res Pract 2013; 2013: Article ID 702536 (elektronická publikace; 7 stran). IF 1.615.
 86. Bureš J, Kopáčová M, Douda T, Bártová J, Tomš J, Rejchrt S, Tachecí I. Whipple's disease: our own experience and review of the literature. Gastroenterol Res Pract 2013; 2013: Article ID 478349 (elektronická publikace; 10 stran). IF 1.615.
 87. Zdarova Karasova J, Zemek F, Kunes M, Kvetina J, Chladek J, Jun D, Bures J, Tachecí I, Kuca K. Intravenous application of HI-6 salts (dichloride and dimethansulphonate) in pigs: comparison with pharmacokinetics profile after intramuscular administration. Neuro Endocrinol Lett 2013; 34, Suppl 2: 74-78. IF 0.932.
 88. Bureš J, Květina J, Pavlík M, Kuneš M, Kopáčová M, Rejchrt S, Jun D, Hrabinová M, Kuča M, Tachecí I. Impact of paraoxon followed by acetylcholinesterase reactivator HI-6 on gastric myoelectric activity in experimental pigs. Neuro Endocrinol Lett 2013; 34, Suppl 2: 79-83. IF 0.932.
 89. Kohoutova D, Pecka M, Cihak M, Cyrany J, Maly J, Bures J. Prevalence of hypercoagulable disorders in inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol 2014; 49(3): 287-294. IF 2.160.
 90. Kopacova M, Koupil I, Seifert B, Skodova Fendrichova M, Spirkova J, Vorisek V, Rejchrt S, Douda T, Tacheci I, Bures J. Blood pressure and stature in Helicobacter pylori positive and negative persons. World J Gastroenterol 2014; 20(19): 5625-5631. IF 2.547.
 91. Kohoutova D, Smajs D, Moravkova P, Cyrany J, Moravkova M, Forstlova M. Escherichia coli strains of phylogenetic group B2 and D and bacteriocin production are associated with advanced colorectal neoplasia. BMC Infect Dis 2014; 14: 733 (elektronická publikace). IF 2.560.
 92. Kohoutova D, Drahosova M, Moravkova P, Rejchrt S, Bures J. Anti-Outer membrane protein C and anti-glycoprotein 2 antibodies in inflammatory bowel disease and their association with complicated forms of Crohn's disease. BMC Gastroenterol 2014; 14(1): 1195 (elektronická publikace). IF 2.110.
 93. Kuneš M, Květina J, Bureš J, Žďárová Karasová J, Pavlík M, Tachecí I, Musílek K, Kuca K. HI-6 oxime (an acetylcholinesterase reactivator): blood plasma pharmacokinetics and organ distribution in experimental pigs. Neuro Endocrinol Lett 2014; 35, Suppl 2: 191-196. IF 0.932.
 94. Kohoutova D, Moravkova P, Kruzliak P, Bures J. Thromboembolic complications in inflammatory bowel disease. J Thromb Thrombolysis 2015; 39(4): 489-498. IF 2.169.
 95. Beránek M, Drastíková M, Bureš J, Palička V. Preparing triple-compound heterozygous control material for molecular diagnostics of TPMT allelic variants. Folia Biol (Praha) 2015; 61(3): 91-96. IF 1.0.
 96. Pejchal J, Šinkorová Z, Tichý A, Kmochová A, Ďurišová K, Kubelková K, Pohanka M, Bureš J, Tachecí I, Kuča K, Vávrová J. Attenuation of radiation-induced gastrointestinal damage by epidermal growth factor and bone marrow transplantation in mice. Int J Radiat Biol 2015; 91(9): 703-714. IF 1.687.
 97. Štaudová B, Micenková L, Bosák J, Hrazdilová K, Slaninková E, Vrba M, Ševčíková A, Kohoutová D, Woznicová V, Bureš J, Šmajs D. Determinants encoding fimbriae type 1 in fecal Escherichia coli are associated with increased frequency of bacteriocinogeny. BMC Microbiol 2015; 15(1): 201. IF 2.729
 98. Bures J, Kvetina, Tacheci Pavlik, Kunes, Rejchrt, Kuca, Kopacova M. The effect of different doses of atropine on gastric myoelectrical activity in fasting experimental pigs. J Appl Biomed 2015; 13(4): 273-277. IF 1.3
 99. Bureš J, Jun D, Hrabinová M, Tachecí I, Květina J, Pavlík M, Rejchrt S, Douda T, Kuneš M, Kuča K, Kopáčová M. Impact of tacrine and 7-methoxytacrine on gastric myoelectrical activity assessed using electrogastrography in experimental pigs. Neuro Endocrinol Lett 2015; 36, Suppl 1: 150-155. IF 0.820
 100. Kohoutova D, Drahosova M, Cihak M, Moravkova P, Bures J. Anti-Outer membrane protein C antibodies in colorectal neoplasia. Folia Microbiol (Praha) 2016; 61(4): 295-299. IF 1.335
 101. Soukup T, Pudil R, Kubinova K, Hromadkova L, Dusek J, Tosovsky M, Bradna P, Hrncir Z, Bures J. Application of the DETECT algorithm for detection of risk of pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis: data from a Czech tertiary centre. Rheumatology (Oxford) 2016; 55(1): 109-114. IF 4.475
 102. Cyrany J, Rejchrt S, Kopacova M, Bures J. Buried bumper syndrome: A complication of percutaneous endoscopic gastrostomy. World J Gastroenterol 2016; 22(2): 618-627. IF 2.37
 103. Květina J, Tachecí I, Pavlík M, Kopáčová M, Rejchrt S, Douda T, Kuneš M, Bureš J. Use of electrogastrography in preclinical studies of cholinergic and anticholinergic agents in experimental pigs. Physiol Res 2016; 64, Suppl 5: S647-S652. IF 1.293
 104. Moravkova P, Kohoutova D, Rejchrt S, Cyrany J, Bures J. Role of S100 proteins in colorectal carcinogenesis. Gastroenterol Res Pract 2016; 2016: 2632703. doi: 10.1155/2016/2632703. IF 1.749
 105. Micenková L, Bosák J, Štaudová B, Kohoutová D, Čejková D, Woznicová V, Vrba M, Ševčíková A, Bureš J, Šmajs D. Microcin determinants are associated with B2 phylogroup of human fecal Escherichia coli isolates. Microbiology Open 2016; 5(3): 490-498. IF 2.213
 106. Minarikova P, Benesova L, Halkova T, Belsanova B, Suchanek S, Cyrany J, Tuckova I, Bures J, Zavoral M, Minarik M. Longitudinal molecular characterization of endoscopic specimens from colorectal lesions. World J Gastroenterol 2016; 22(20): 4936-4945. IF 2.37
 107. Repak R, Kohoutova D, Podhola M, Rejchrt S, Minarik M, Benesova L, Lesko M, Bures J. The first European family with gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach: case report and review of the literature. Gastrointest Endosc 2016; 84(4): 718-725. IF 6.217
 108. Pejchal J, Sinkorova Z, Tichy A, Pruchova S, Kmochova A, Durisova K, Cechakova L, Lierova A, Ondrej M, Nemcova M, Kubelkova K, Fatorova I, Bures J, Tacheci I, Kuca K, Vavrova J. Epidermal Growth Factor Attenuates Delayed Ionizing Radiation-Induced Tissue Damage in Bone Marrow Transplanted Mice. Radiat Res 2016; 186(3): 264-274. IF 3.022
 109. Tacheci, Bradna, Douda, Baštecká, Kopáčová, Rejchrt, Lutonský M, Soukup, Bureš J. Small intestinal injury in NSAID users suffering from rheumatoid arthritis or osteoarthritis. Rheumatol International 2016; 36(11): 1557-1561.
  IF 1.702
 110. Novozámský A, Flusser J, Tachecí I, Sulík L, Bureš J, Krejcar O. Automatic blood detection in capsule endoscopy video. J Biomed Opt 2016; 21(12): 126007. doi: 10.1117/1.JBO.21.12.126007. IF 2.556.  
 111. Zdarova Karasova J, Kvetina J, Tacheci I, Radochova V, Musilek K, Kuca K, Bures J. Pharmacokinetic profile of promising acetylcholinesterase reactivators K027 and K203 in experimental pigs. Toxicol Letters 2017; 273(5): 20-25.
  IF 3.858.
 112. Kvetina J, Tacheci I, Nobilis M, Kopacova M, Kunes M, Bures J. The importance of wireless capsule endoscopy for research into the intestinal absorption window of 5-aminosalicylic acid in experimental pigs. Curr Pharm Des 2017; 23(12): 1873-1876. IF 2.611.
 113. Rejchrt S, Koupil I, Kopáčová M, Škodová Fendrichová M, Seifert B, Voříšek V, Špirková J, Douda T, Tachecí I, Bureš J. The prevalence and socio-demographic determinants of uninvestigated dyspepsia in the Czech Republic. A multi-centre prospective study accomplished 10 years after the first study from the same geographical areas. Eur J Gastroenterol Hepatol 2018; 30(1): 76-82.
  IF 1.968
 114. Kohoutova D, Pejchal J, Bures J. Mitotic and apoptotic activity in colorectal neoplasia. BMC Gastroenterol 2018;18(1): 65. IF 2.731.
 115. Voska M, Zavoral M, Grega T, Majek O, Martinek J, Tacheci I, Benes M, Vojtechova G, Drastich P, Bures J, Spicak J, Buckova B, Ngo O, Suchanek S. Accuracy of Colon Capsule Endoscopy for Colorectal Neoplasia Detection in Individuals Referred for a Screening Colonoscopy. Gastroenterol Res Pract 2019; 2019: 5975438. doi: 10.1155/2019/5975438. IF 1.825.
 116. Kohoutova D, Zar S, Repak R, Vlavianos P, Bures J. Pancreatic Cysts: Diagnostic Role of EUS-Guided Microforceps Biopsy and Confocal Laser Endomicroscopy. Gastroenterol Res Pract 2019; 2019: 3431048. doi: 10.1155/2019/3431048.
  IF 1.825.
 117. Rejchrt S, Hroch M, Repak R, Fejfar T, Douda T, Kohoutova D, Peterova E, Bures J. Investigation of 23 Bile Acids in Liver Bile in Benign and Malignant Biliary Stenosis: A Pilot Study. Gastroenterol Res Pract 2019; 2019: 5371381. doi: 10.1155/2019/5371381. IF 1.825.
 118. Moravkova P, Kohoutova D, Vavrova J, Bures J. Serum S100A6, S100A8, S100A9 and S100A11 proteins in colorectal neoplasia: results of a single centre prospective study. Scand J Clin Lab Invest 2020; 80(3): 173-178. IF 1.441.
 119. Kohoutova D, Forstlova M, Moravkova P, Cyrany J, Bosak J, Smajs D, Rejchrt S, Bures J. Bacteriocin production by mucosal bacteria in current and previous colorectal neoplasia. BMC Cancer 2020; 20(1): 39. doi: 10.1186/s12885-020-6512-5. IF 4.069.
 120. Bures J, Kvetina J, Radochova V, Tacheci I, Peterova E, Herman D, Dolezal R, Kopacova M, Rejchrt S, Douda T, Sestak V, Douda L, Karasova JZ. The pharmacokinetic parameters and the effect of a single and repeated doses of memantine on gastric myoelectric activity in experimental pigs. PLoS One 2020; 15(1): e0227781. doi: 10.1371/journal.pone.0227781. IF 3.240.
 121. Kohoutová D, Bureš J, Zar S, Urban O. Carcinoma of Pancreatobiliary Origin. Gastroenterol Res Pract 2020; 2020: 4323687. doi: 10.1155/2020/4323687.
  IF 1.825.
 122. Melek J, Štanclová M, Dědek P, Malý J, Bayer M, Pozler O, Bureš J. Infliximab plus azathioprine is more effective than azathioprine alone in achieving mucosal healing in pediatric patients with Crohn's disease. J Dig Dis 2020; 21(12): 705-710. doi: 10.1111/1751-2980.12927. IF 736.
 123. Jain S, Seal A, Ojha A, Krejcar O, Bureš J, Tachecí I, Yazidi A. Detection of abnormality in wireless capsule endoscopy images using fractal features. Comput Biol Med 2020; 127: 104094. doi: 10.1016/j.compbiomed.2020.104094. IF 3.434.
 124. Tacheci I, Kopacova M, Bures J. Peutz-Jeghers syndrome. Curr Opin Gastroenterol 2021; 37(3): 245-254. doi: 10.1097/MOG.0000000000000718.
  IF 3.225.
 125. Peterova E, Bures J, Moravkova P, Kohoutova D. Tissue mRNA for S100A4, S100A6, S100A8, S100A9, S100A11 and S100P Proteins in Colorectal Neoplasia: A Pilot Study. Molecules 2021; 26(2): 402. doi: 10.3390/molecules26020402.
  IF 4.411. (J. Bureš - korespondující autor)
 126. Tacheci I, Repak R, Podhola M, Benesova L, Cyrany J, Bures J, Kohoutova D. Gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach (GAPPS) – A Helicobacter-opposite point. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2021, 101728. https://doi.org/10.1016/j.bpg.2021.10172. IF 3.991. (J. Bureš - korespondující autor)
 127. Bures J, Tacheci I, Kvetina J, Radochova V, Prchal L, Kohoutova D, Valis M, Novak M, Dolezal R, Kopacova M, Rejchrt S, Sestak V, Knoblochova V, Peterova E, Zdarova Karasova J. The Impact of Dextran Sodium Sulfate-Induced Gastrointestinal Injury on the Pharmacokinetic Parameters of Donepezil and Its Active Metabolite 6-O-desmethyldonepezil, and Gastric Myoelectric Activity in Experimental Pigs. Molecules 2021; 26(8): 2160. https://doi.org/10.3390/molecules26082160. IF 4.411.
 128. Melek J, Štanclová M, Dědek P, Štichhauer R, Koudelka J, Douda T, Tachecí I, Douda L, Vaňásek T, Bureš J. Mucosal healing is not associated with better outcome during 7 years of follow-up in pediatric patients with Crohn's disease. Minerva Pediatr (Torino) 2021 Apr 12. doi: 10.23736/S2724-5276.21.06099-0. Epub ahead of print. IF 1.312.
 129. Jain S, Seal A, Ojha A, Yazidi A, Bures J, Tacheci I, Krejcar O. A deep CNN model for anomaly detection and localization in wireless capsule endoscopy images. Comput Biol Med 2021; 137: 104789. IF 4.589.
 130. Bures J, Tacheci I, Kvetina J, Radochova V, Kohoutova D, Valis M, Rejchrt S, Knoblochova V, Zdarova Karasova J. Dextran Sodium Sulphate-Induced Gastrointestinal Injury Further Aggravates the Impact of Galantamine on the Gastric Myoelectric Activity in Experimental Pigs. Pharmaceuticals (Basel) 2021; 14(6): 590. IF 5.680.
 131. Kohoutova D, Banks M, Bures J. Advances in the Aetiology & Endoscopic Detection and Management of Early Gastric Cancer. Cancers 2021; 13: 6242.
  IF 6.575.
 132. Bureš J, Kohoutová D, Zavoral M. Gastrointestinal toxicity of systemic oncology immunotherapy. Klin Onkol 2022; 35(5): 346-357. doi: 10.48095/ccko2022346. IF 0.62
 133. Hálková T, Ptáčková R, Semyakina A, Suchánek Š, Traboulsi E, Ngo O, Hejcmanová K, Májek O, Bureš J, Zavoral M, Minárik M, Benešová L. Somatic Mutations in Exon 7 of the TP53Gene in Index Colorectal Lesions Are Associated with the Early Occurrence of Metachronous Adenoma. Cancers (Basel) 2022; 14(12): 2823. doi: 10.3390/cancers14122823. IF 6.575.
 134. Bosák J, Kohoutová D, Hrala M, Křenová J, Morávková P, Rejchrt S, Bureš J, Šmajs D. Escherichia colifrom biopsies differ in virulence genes between patients with colorectal neoplasia and healthy controls. Front Microbiol 2023; 14: 1141619. doi: 10.3389/fmicb.2023.1141619. IF 6.064
 135. Ngo O, Hejcmanová K, Suchánek Š, Pehalová L, Dušek L, Zavoral M, Bureš J, Seifert B, Hejduk K, Král N, Májek O. Coverage by examinations associated with early detection of colorectal neoplasia in the Czech Republic. Eur J Public Health. 2023 May 3: ckad071. doi: 10.1093/eurpub/ckad071. Epub ahead of print. IF 4.424

 

Stav ke dni 5. 5. 2023