Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice byl zahájen již v roce 2000.  V současné době je kolorektální screening založen na pravidelných testech okultního krvácení do stolice (TOKS) nebo na primární screeningové kolonoskopii.

Lidé starší 50 let se tak mohou rozhodnout pro jednu ze dvou možností:

  • Jednou ročně si udělat test okultního krvácení do stolice (TOKS). Tento test je běžně k dostání u praktických lékařů a jeho provedení je zcela nenáročné

  • Podstoupit screeningovou kolonoskopii, kterou postačí provést jednou za deset let.

Tato obecná doporučení však platí pouze pro asymptomatické jedince (tzn. osoby nepociťující žádné příznaky) a u různých lidí se mohou výrazně lišit. V případě pochybností prosím kontaktujte svého praktického lékaře.

Obecně platí, že zhoubné nádory lze léčit poměrně snadno a účinně, jsou-li zachyceny v počátečním stadiu. Neváhejte proto s návštěvou lékaře, patříte li do rizikové skupiny.

Screening kolorektálního karcinomu doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a Rada Evropské unie. Systém pro sběr dat i monitorování jeho účinnosti jsou v souladu s mezinárodními doporučeními, které vydává Evropská komise.

Obecné informace o Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu jsou k dispozici zde: www.kolorektum.cz

Seznam screeningových center včetně kontaktů je k dispozici zde:

https://www.kolorektum.cz/centra/

 

V případě, že máte zájem se objednat na screeningovou kolonoskopii v naší nemocnici, prosím kontaktujte recepci Oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky:

Tel: 973 203 076

Pondělí – čtvrtek: 13:00 – 15:30, pátek: 13:00 – 14:00