Ústav gastrointestinální onkologie připravuje nový doktorský studijní program Klinická a experimentální onkologie jako společný program 1. lékařské fakulty UK a 2. lékařské fakulty UK. Jedná se o nový projekt, který nenahrazuje žádný z existujících programů obou fakult. Doktorský studijní program bude zahájen od akademického roku 2024-2025.

Cílem doktorského studia experimentální a klinické onkologie je komplexní ucelené vzdělání ve všech oblastech, od obecných a experimentálních, přes preklinické až po klinické oblasti onkologie. Druhým, neméně důležitým cílem doktorského studia je osvojení si základních principů vědecké práce: studium literatury, příprava vědeckého projektu, formulace hypotéz, základní a pokročilé statistické metody (včetně a priori kalkulace potřebné velikosti souboru), vlastní realizace výzkumného projektu, sběr, analýza a kritická interpretace dat, formulace závěrů, příprava rukopisu a jeho úspěšné uveřejnění v recenzovaném časopise s impaktovým faktorem. Důležitou součástí této oblasti je také schopnost připravit odborné sdělení (přednáška, poster), jeho prezentace a obhajoba v diskusi na odborných kongresech, sympoziích a konferencích (tuzemských i zahraničních). Třetí oblastí je schopnost doktoranda samostatně připravit grantovou aplikaci, včetně všech souvisejících náležitostí (mezinárodní registrace klinického projektu – Clinical.Trial.gov, povolení práce s geneticky modifikovanými organismy, práce s radioizotopy, etická komise, SÚKL aj.) a zajistit tak finanční krytí výzkumu.

Doktorský studijní program pokrývá všechny oblasti onkologie, od teoretické a experimentální, přes preklinickou a laboratorní až po klinickou onkologii. Hlavními okruhy odborného zaměření jsou:

  • molekulární a nádorová biologie
  • buněčné linie (2D-modely, 3D-organoidy)
  • experimentální onkologie na pokusných zvířatech
  • preklinická onkologie
  • prediktivní patologie
  • mikrobiom a mikrobiota
  • nádorová imunologie (význam v patogeneze, diagnostice a léčbě)
  • klinická onkologie (epidemiologie, screening, diagnostika, léčba, prognóza onemocnění; konsekvence moderní protinádorové terapie; kvalita života pacientů)
  • paliativní a tanatologická péče
  • translační medicína (v onkologii)

 

Připravovaný doktorský studijní program je výborně personálně zajištěn. Do oborové rady bylo navrženo celkem 22 profesorů (z toho 5 ze zahraničí) a 7 docentů. Garantem programu je prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Všichni členové oborové rady, školitelé a lektoři jsou ve svých oborech špičkovými odborníky s mezinárodním renomé. Řada členů oborové rady má mnohaleté zkušenosti s prací v jiných doktorských studijních programech Univerzity Karlovy.

 

Kontaktní osoba pro dotazy k programu:

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.