P1 budova P, 3. patro

 

Původním posláním Oddělení patologie bylo pitvou zemřelých ověřovat správnost klinické diagnosy a následných léčebných postupů. Tato dříve stěžejní náplň postupně od padesátých let 20. století, v souladu s celosvětovým trendem, ustupuje do pozadí a klíčovou se stává diagnostika bioptická, t.j. rozpoznání chorobných změn ze vzorků tkání odebraných pacientovi během operace nebo cíleného diagnostického vyšetření. Patologova diagnosa je rozhodující nejen pro onkologická onemocnění, ale pro celou škálu dalších chorobných změn. Stanovení co nejpřesnější bioptické diagnosy je úkol, který vyžaduje nejen dokonalé přístrojové vybavení, ale především tým kvalifikovaných pracovníků, jak lékařů, tak i histologických laborantek.

Současná patologie se nespokojuje jenom s popisem chorobných tkáňových změn, ale stále více se snaží odhalovat příčiny nemocí až na úrovni genetického kódu. Zde se obor potkává s molekulární biologií, jejíž metodika i poznatky se již dnes stávají jednou ze součástí patologie. Oddělení patologie ÚVN, v souladu s tradicí, se i nadále zaměřuje na neuroonkologickou problematiku a choroby zažívacího traktu. Oddělení patologie při stanovení komplikovaných bioptických diagnos úzce spolupracuje s univerzitními pracovišti v celé republice i s vybranými odbornými ústavy v zahraničí.

Výuka

Na základě akreditace MZČR se na Oddělení patologie uskutečňuje vzdělávání lékařů v základním kmeni patologickém.

 

Budova P