Seznam členů Etické komise ÚVN ustanovené k 1. 3. 2017

Předseda Etické komise:

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
lékař interní kliniky 1. LF UK a UVN
tel. 973 203 079
Gastroenterologie

Členové Etické komise:

Mgr. Matyáš Monhart
Odbor právní
tel. 973 202 716
Obor: Právo a právní věda

doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas
lékař Neurochirurgické a neuronkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN
tel.č. 973 202 959
Obor: neurochirurgie

MUDr. Petr Hrabal
primář oddělení patologie
tel. 973 203 540
Patologická anatomie

MUDr. Zdeněk Šňupárek
zástupce primáře vojenského ústavu soudního lékařství
tel. 973 203 519
Soudní lékařství

MUDr. Jakub Černý
lékař kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
tel. 973 203 009
Anesteziologie a resuscitace

MUDr. Svatopluk Solař
lékař interní kliniky 1. LF UK a UVN
tel. 973 203 029
Diabetologie

MUDr. Libor Kameník
zástupce přednosty interní kliniky 1. LF UK a ÚVN
tel. 973 203 050, 973 203 026
Kardiologie

mjr. Mgr. Jan Blažek
kaplan ÚVN
tel. 973 208 262
Teologie

Mgr. Martina Němečková
odborný referent Oddělení vědeckých informací a klinických studií
tel. 973 208 565
Pedagogika a ošetřovatelství

MUDr. Tomáš Hnátek
lékař – zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost interní kliniky 1. LF UK a UVN
tel.č. 973 203 048
Obor:Kardiologie

plk. PhDr. Jiří Klose, Ph.D.
primář ústředního lékařsko-psychologického oddělení
tel. 973 203 470
Klinická psychologie

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc
zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN
tel.973 202 916
Chirurgie

MUDr. Filip Kramář
zástupce přednosty pro sálový provoz neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN
tel. 973 202 952
Neurologie

MUDr. Petr Výborný, CSc. FEBO
zástupce přednosty pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost Oční kliniky 1. LF UK
a ÚVN
tel. 973 203 189
Oftalmologie

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
tel. 224 917 479
Všeobecné praktické lékařství

Mgr. Nina Veselá
Tajemník Etické komise
Právní oddělení
tel. 973 203 550
fax: 973 203 550

Jana Šeráková
Zástupce tajemníka Etické komise:
odborný referent – Odbor právní
tel.č. 973 208 401


Etická komise ÚVN  je nezávislým orgánem, který ustanovuje ředitel ústavu. Jedním z jejích hlavních úkolů je zabývat se problematikou klinického zkoušení léčiv a výzkumných projektů z hlediska pacientů a v souladu se zásadami GCP. Etická komise se ve své práci řídí platnými právními normami a vychází ze zásad Etické komise MZČR.

Etická komise zasedá 1x měsíčně - třetí pondělí v kalendářním měsíci.

Výše poplatků za projednání klinického hodnocení:

1. Posouzení a vydání stanoviska ke klinickému hodnocení: 30 000,- Kč bez DPH
2. Posouzení a vydání stanoviska k opravenému protokolu: 10 000,- Kč bez DPH
3. Posouzení a vydání stanoviska k dodatku protokolu : 10 000,- Kč bez DPH
4. Posouzení a vydání stanoviska k neintervenční studii (která spolupracuje s komerčním sektorem) 10 000,- Kč bez DPH
5. Posouzení a vydání souhlasu s klinickými zkouškami zdravotnických prostředků 15 000,- Kč bez DPH


Kontakty:

tel.: +420 973 203 550
fax: +420 973 203 550
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.