Změny následkem požáru v pavilonu A:

Ambulance Oční kliniky B přízemí
  +420 973 203 187
+420 973 203 192
+420 973 203 200
Refrakční ambulance B přízemí
Operační sály CH3
Aplikace anti-VEGF terapie B přízemí

Objednání na vyšetření:

Recepce

+420 973 203 187

+420 973 203 192

(vždy po - pá po 13.00 hodině)

 

Všeobecná oční ambulance

Je primárním diferenciálně diagnostickým centrem kliniky, kde dochází k základnímu roztřídění pacientů. Pacienti přicházející do této ambulance předkládají na recepci doporučení či zprávu o vyšetření od svého obvodního očního lékaře. Bez nutnosti doporučení ošetřujeme pacienty s akutním stavem a úrazem, dále pacienty uvažující o hrazené operaci šedého zákalu, o plastické či refrakční operaci, dále příslušníky Armády ČR, příslušníky bezpečnostních a záchranných složek.

Po - Čt: 7.00 - 15.00 hod
Pá: 7.00 - 14.00 hod

 

S ohledem na kapacitní možnosti našich ambulantních pracovišť a poraden si Vás dovolujeme upozornit, že budete ošetřeni na základě doporučení vašeho očního lékaře.
Akutním případům lze doporučit návštěvu očního lékaře nejbližšího jejich bydlišti, neboť v naší žurnální ambulanci je třeba počítat s dlouhými, i několikahodinovými, čekacími dobami.

Je zaměřena na pacienty s širokým spektrem sklivcových a sítnicových onemocnění či traumatických stavů s postižením zadního segmentu oka, které vyžadují laserovou nebo chirurgickou léčbu.

Po-Pá: 8.00-15.00 hod

Poskytuje komplexní péči o pacienty se všemi formami zeleného zákalu (glaukom).

Po-Pá: 8.00-15.00 hod

Pečuje o pacienty s očními komplikacemi cukrovky (diabetes mellitus, DM). V terapii poskytujeme všechny úrovně léčby (systémová modulace DM, laserové léčba, biologická terapie a chirurgie).

Po, Čt, Pá: 8.00-15.00 hod

Specializuje se na péči o pacienty s šedým zákalem, indikuje pacienty k výkonu, konzultuje přání pacientů z hlediska pooperační refrakce, kalkuluje dioptrickou sílu umělé čočky a stanovuje její nejvhodnější typ pro konkrétního pacienta.

Po-Čt: 8.00-13.00 hod

Poskytuje komplexní diagnostickou, konzervativně terapeutickou, laserovou a chirurgickou péči pacientům s onemocněním rohovky, spojivky, skléry a slzného aparátu oka, včetně syndromu suchého oka.

Po, Út, Čt: 8.00-15.00 hod

Zabývá se diagnostikou, terapií a komplexní mezioborovou spoluprácí při péči o pacienty s nádorovým onemocněním oka, víček a orbity, s okohybnými poruchami široké etiologie, s neuritidami a neuropatiemi, s poruchami zrakových funkcí při patologiích v průběhu zrakové dráhy, s endokrinní orbitopatií.

Termíny jsou určovány dle aktuální potřeby

Poskytuje základní diagnostickou a terapeutickou péči u různých forem uveitidy. Poradna v rámci společné akademické půdy 1. LF UK úzce spolupracuje a konzultuje pacienty s mezinárodně uznávaným centrem pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky VFN.

Termíny jsou určovány dle aktuální potřeby

Je určena pro pacienty s poruchou postavení víček včetně patologického poklesu víček. Dále řeší novotvary vzniklé na víčkách a v očním okolí. Probíhá zde diagnostika a částečně i terapie neprůchodnosti slzných cest. Slouží ke konzultaci a řešení kožního nadbytku v očním okolí.

Termíny jsou určovány dle aktuální potřeby

 

Obrázek kontaktu

MUDr. Jan Tesař, FEBO

Primář a vedoucí lékař ambulancí

Obrázek kontaktu

Bc. Zuzana Golombková

Úseková sestra ambulance