Následující informace je určena pro pacienty, kterým není lhostejný osud jejich zraku.

Oční klinika 1. Lékařské fakulty a ÚVN Praha splňuje nejnáročnější mezinárodní požadavky kladené na zdravotnická zařízení, kde se operuje šedý zákal.
Oční operace mají svoji specifiku a výsledek ovlivňuje mnoho faktorů. Základním faktorem jako ve všech oborech lidské činnosti je lidský faktor. Tým zabývající se kataraktovou chirurgií tvoří nejenom zkušený oční chirurg, ale i personál operačních sálů - sestry, instrumentářky a sanitárky.

Operační sály musejí splňovat nejnáročnější hygienické normy, odpovídat normám nejenom plochou, organizačním uspořádáním, kvalitou podlah a stěn, osvětlením. V nejlepších zařízeních, a to i u nás, jsou sály klimatizované bakteriálně filtrovaným vzduchem a mají aktivní přetlak nad operačním stolem, což zabezpečuje tu nejvyšší možnou sterilitu operačního pole a bezpečnost operace. Pro chirurgii šedého zákalu se na Oční klinice 1. Lékařské fakulty a ÚVN používají 2 až 4 sály.

Vybavení operačních sálů je na nejvyšší světové úrovni.

Operace prováděné na Oční klinice 1. Lékařské fakulty a Ústřední vojenské nemocnice:

 • Provádíme celé spektrum operací předního segmentu oka a to jak laserovými, tak klasickými metodami, hlavně operace šedého zákalu, operace glaukomu (zeleného zákalu), transplantace rohovky, operace očních úrazů, komplikovaných i poúrazových stavů, rekonstrukční operace, operace šilhání, ptózy, pterygií, atd.

 • Komplexní spektrum refrakčních operací

 • Komplexní spektrum sklivcových a sítnicových operací (www.cvrs.cz)

 • Operace očních nádorů, včetně využití Leksellova gama nože.

 • Kosmetické oční operace


Pokud Vás čeká operace šedého zákalu, a chcete pro dobrý výsledek udělat maximum, nesvěřujte svůj zrak komukoliv. Uvědomte si, že prevence je většinou, a v případě očních operací téměř vždy, podstatným faktorem zabránění vzniku vážných, mnohdy neřešitelných komplikací. Jaký tedy zvolit postup při výběru zařízení, aby měl pacient největší pravděpodobnost dobře provedeného zákroku? Prostudujte si před operací internetové stránky České společnosti pro refrakční a kataraktovou chirurgii (www.csrkch.cz) a webové stránky pracovišť, kde se provádějí nitrooční operace. Pokuste se zjistit co nejvíce odpovědí na následující otázky.

 • Zařízení
  • Je akreditováno?
  • Kolik provádí operací ročně pro různé diagnózy?
  • Je schopno řešit nejčastější komplikace anebo všechny komplikace?
  • Je v případě potřeby k dispozici lůžkové zázemí?
  • Jaké má odborné renomé?

 

 • Operatér
  • Je dostatečně zkušený?
  • Kolik provedl operací?
  • Jaké má odborné renomé?

 • Operační sál a operační vybaven
  • Kvalitu lze jen obtížně posoudit, pokud data nejsou prezentována např. na internetu.

 

Zeptejte se i svého očního lékaře, zda zařízení, které Vám doporučuje, je schopno vyřešit i veškeré eventuální komplikace. Uvědomte si, že operace šedého zákalu provedená špičkovým chirurgem s použitím nejmodernějších přístrojů ve špičkovém zařízení se zdá být triviálním výkonem. Ale je to pravda jen při dodržení vysoké kvality všech tří dříve jmenovaných složek, tzn. špičkový chirurg, nejmodernější přístroj a špičkové zařízení. Každý chirurgický zákrok má statisticky určité procento komplikací. Zajistěte si, aby Vaše šance na dobrý výsledek operace byly co největší.