Cévní mozková příhoda (CMP, iktus) je – po nádorových onemocněních a infarktu myokardu – třetí nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Ročně postihne zhruba 30.000 pacientů, z nichž zhruba třetina tomuto onemocnění okamžitě podlehne, třetina zůstává trvale invalidních a třetina pacientů je relativně bez následků, ale je vystavena vysokému riziku opakování nemoci. Klíčovou roli v záchraně pacientů s cévní mozkovou příhodou hraje čas, protože účinná léčba musí být zahájena nejpozději do tří hodin od vzniku prvních příznaků. Důležité je příznaky včas rozpoznat a okamžitě převézt pacienta do nemocnice, nejlépe na specializované pracoviště (iktovou jednotku). Bohužel právě to však Češi zcela podceňují.  


Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda je závažné a rozšířené civilizační onemocnění, které se vyskytuje ve dvou podobách. Ve zhruba 80 procentech případů se jedná o mozkový infarkt a ve zbylých 20 procentech o mozkové krvácení. Mozkový infarkt vzniká podobně jako srdeční infarkt uzávěrem tepny. Důsledkem je, že mozková tkáň přestává být zásobena krví a rychle odumírá. Každou minutu zemřou až 2 miliony buněk. Poškození, které vzniká, je obvykle těžké a často trvalé.

Nejčastější příčinou mozkové příhody je civilizační onemocnění ateroskleróza. Na jejím vzniku mají hlavní podíl vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu a nevhodná životospráva: kouření, nadváha, nadměrná konzumace alkoholu a další. Ateroskleróza vede buď k ucpání mozkových cév aterosklerotickými pláty, na kterých vzniká krevní sraženina (mozkový infarkt), nebo k zeslabení stěny tepny a následně jejímu prasknutí (mozkové krvácení).  

Projevy cévní mozkové příhody:

Náhlá slabost, necitlivost a porucha hybnosti tváře, horní a dolní končetiny na jedné polovině těla

  • Brní Vás tvář nebo úplně ztuhne – nemůžete se usmát, zapískat, polykat
  • Neovládáte svou ruku, je jako bez citu a vypadávají Vám z ní věci
  • Vaše dolní končetina Vás přestane poslouchat nebo podklesává při chůzi


Náhlá nerozhodnost, potíže s mluvením nebo porozuměním

  • Špatně se vyjadřujete, hledáte slova, je Vám špatně rozumět nebo nerozumíte okolí
  • Špatně se Vám píše nebo čte


Náhlá porucha zraku

  • Náhlé rozmazané vidění nebo ztráta zraku
  • Týká se jednoho nebo obou očí naráz. Někdy se vidění zdvojuje


Náhle vzniklé problémy s chůzí nebo závratě

  • Ztratíte rovnováhu, nejste schopni svou chůzi koordinovat


Náhlé silné bolesti hlavy bez zjevné příčiny

  • Náhlá bolest hlavy, která někdy přechází ve ztuhlost krku


Test aneb Jak rychle poznat cévní mozkovou příhodu
  

Tvář Požádejte nemocného, aby se usmál, zapískal a ukázal zuby. U člověka s iktem dochází k poklesu ústního koutku. Pokud se nemocný usměje, ústní koutky nebudou symetrické.
Ruce Požádejte nemocného, aby natáhl ruce před sebe a otočil je dlaněmi dolů. Ochrnutá ruka obvykle rychle klesá.
Řeč Požádejte pacienta, aby řekl jednoduchou větu, například: „Starého psa novým kouskům nenaučíš.“ Člověk s cévní mozkovou příhodou toho není schopen, nebo bude slova komolit.Tyto příznaky mohou být i jen krátkodobé a mohou odeznít do několika minut. I v těchto případech je však zcela nezbytné rychlé ošetření, neboť riziko vzniku následné závažné cévní mozkové příhody je velmi vysoké!

Linka 155 – první krok k záchraně
Pokud pozorujete tyto příznaky, okamžitě zavolejte Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155. Zdravotnická záchranná služba stabilizuje životní funkce pacienta a podle situace podnikne kroky, které zabrání dalšímu poškozování mozku. Protože účinná pomoc může být poskytnuta pouze v prvních hodinách, musí být pacient rychle dopraven do nemocnice na specializované neurologické pracoviště, kde mu je poskytnuta komplexní zdravotnická péče.