plk. MUDr. Roman Havlíček

 

 

 

Vzdělání

2013 Licence vedoucího lékaře v oboru neurologie
2010 Atestace v oboru: Intenzivní medicína
2009 Kurz akutní neurologie a intenzivní péče v neurologii
2006 Specializovaná způsobilost v oboru neurologie
2004 Atestace z neurologie I. stupně

 

Profesní historie

2014- dosud primář neurologického odd. ÚVN Praha
2008-2014 zástupce primáře neurologického oddělení ÚVN Praha
2004-2008 starší lékař neurologického oddělení ÚVN Praha
2000-2004 starší lékař neurologického oddělení VN Plzeň

 

Odborná angažovanost

 • člen atestační komise neurologie od 2017
 • Hlavní odborník pro obor neurologie AČR
 • Česká neurologická společnost ČSL JEP
 • Česká neuroradiologická společnost
 • Neurointenzivistická sekce České neurologické společnosti - místopředseda

 

Výuková činnost

 • Výuka 2. a 4. ročník FTVS UK, obor rehabilitace
 • modul ARIP – urgentní stavy v neurologii
 • Přednášková a posterová sdělení – ČR, zahraničí

 

Osvědčení

 • 2010 K výkonu povolání lékaře v oboru intenzivní medicína
 • 2006 Specializovaná způsobilost v oboru neurologie
 • 2004 Atestace z neurologie I. stupně

 

Publikační činnost

 • Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(2): 205-208 Registr mechanických rekanalizací u akutního iktu – pilotní výsledky multicentrického registru, spoluautor
 • Neurol. praxi 2017; 18(2): 84-86: Poruchy vědomí, spoluautor
 • Journal of NeuroInterventional Surgery Nov 2017: Mechanical thrombectomy performs similarly in realworld practice: a 2016 nationwide study from the Czech Republic, spoluautor
 • Cesk Slov Neurol suplementum 2/2017: Srovnání výsledků mechanické trombektomie v R s výsledky randomizovaných studií – analýza SITSTBY, spoluautor
 • Listerial myocarditis as a complication of Listerial meningoencephalitis, April 2017 Cor et vasa 2017.02.004, spoluautor
 • A case of severe progression of HIV-1 meningoencephalitis and lues secundaria, January 2016, Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie 79(6):703-706, spoluautor
 • Endovascular treatment of acute basilar artery occlusion: Time to treatment is crucial,March 2015 clinical Radiology 70(5):e20-e27, spoluautor
 • Thrombolytic therapy with intravenous rt-PA in mild acute stroke patients: Analysis of sits registry data October 2017DOI10.1016/j.jns.2017.08.1782, spoluautor