Mgr. Jana Růžičková

Bc. Jana Růžičková 

 

Vzdělání

2019 – 2022 VŠZSP sv. Alžběty Bratislava, Magisterský program, obor Ošetřovatelství, Management ve zdravotnictví 
2015 – 2018 3. LF UK Praha, Bakalářský studijní program, obor Ošetřovatelství
2010 Specializační studium, obor Neurofyziologie nervového systému, EMG, EP
2004 – 2005 Specializační studium, obor Genetika a molekulární genetika
1992 – 1994 VZŠ Duškova, Praha, studijní obor všeobecná sestra. Studium zakončeno maturitní zkouškou z chirurgie, interny, pediatrie, ošetřovatelství a praktickou zkouškou z ošetřovatelství.
1988 – 1992 SZŠ Alšovo nábřeží, Praha, studijní obor zdravotní laborant. Studium zakončeno maturitní zkouškou z českého jazyka, dějepisu, hematologie, klinické biochemie a praktickou zkouškou z laboratorních metod, mikrobiologie, histologie, hematologie a klinické biochemie.

 

Profesní historie

09/2019 – dosud Ústřední Vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Neurologické oddělení, vrchní sestra
09/2014 – 08/2019 Ústřední Vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Neurologické oddělení, standard + intermediální část, staniční sestra
02/2009 – 08/2014 Ústřední Vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Neurologické oddělení, ambulance, laborant EMG
03/2007 – 01/2009 FN Motol, Ústav biologie a lékařské genetiky, Oddělení asistované reprodukce, úseková sestra
10/2003 – 02/2007 FN Motol, Ústav biologie a lékařské genetiky, cytogenetická laboratoř- tkáňový box, zdravotní laborantka
08/1999 – 09/2003 Mateřská dovolená
01/1998 – 07/1999 Oblastní nemocnice Kladno, mikrobiologická laboratoř, zdravotní laborantka
10/1994 – 12/1997 Mateřská dovolená

 

Výuková činnost

2015 – dosud účast na praktické výuce studentů 3.lf UK, obor Ošetřovatelství
2018 – dosud účast na praktické výuce studentů kvalifikačního kurzu Ošetřovatel