Ambulance Neurologie C3 3. patro, +420 973 203 226
EEG vyšetřovna C3 3. patro,  +420 973 203 237
Lůžková část C5 2. patro
EMG laboratoř CH1 -1. patro

 

Lůžková část Neurologického oddělení je dělena na 3 funkční úseky:

Jednotka intenzivní péče

CH2 Umístění: 1. patro

 (vedoucí lékař: MUDr. Jana Klečková), tel.: 973 203 248

Koncipovaná jako specializované pracoviště pro diagnostiku a léčbu akutních neurologických onemocnění s potřebou intenzivní péče, dominantně pak cévních mozkových onemocnění (iktová jednotka).  Je součástí centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dříve komplexní cerebrovaskulární centrum - KCC ÚVN Praha).

Boxy jsou vybavené současnou nejmodernější zdravotnickou technikou. Vlastní vysoce specializovaná péče je zajištěna zkušeným personálem lékařů a zdrav. sester. V rámci mezioborové spolupráce (neurochirurgická klinika, radiodiagnostické oddělení, úsek rehabilitace) zajišťuje ucelený komplex léčebných a diagnostických metod na špičkové úrovni včetně revaskularizačních léčebných zákroků. Návštěvy u nemocných jsou na iktové jednotce z důvodu poklesu obranyschopnosti pacientů časově doporučeny od 14,00 do 18,00 hod.

Intermediální část

(vedoucí lékař : plk. MUDr. Libor Vašina), tel.: 973 208 467

S moderními a plně vybavenými 13 elektricky polohovatelnými lůžky poskytuje péči nemocným, kteří vyžadují náročnou lékařskou i ošetřovatelskou péči. Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením. Umožňuje zajistit i odpovídající důstojné nemocniční podmínky pro naše pacienty v terminálním stadiu onemocnění a pro jejich rodinné příslušníky.

Dvě lůžka této části jsou vybavena video EEG monitorací.
 

Video-EEG monitorovací jednotka

(vedoucí lékař: MUDr. Tomáš Nežádal Ph.D, zástupce: MUDr. Michal Bajaček, Ph.D.)

Byla zřízena v roce 2016 za účelem monitorování s cílem záchytu a včasného vyhodnocení typických záchvatů. Vyšetření také pomůže určit, zda se jedná o záchvaty epileptické (jakého jsou typu, z které oblasti mozku vycházejí nebo o který specifický epileptický syndrom se jedná) nebo o záchvaty jiného původu (například synkopy nebo psychogenní záchvaty). Vyšetřením lze také posoudit, do jaké míry je epileptické onemocnění kompenzováno, tedy jestli se neobjevují drobné okolím nepozorované záchvaty. Zodpovězení některé z těchto otázek může ovlivnit další postup. Délka monitorování je obvykle jeden týden. Další variantou je krátkodobé monitorování (24-48 hodin) k získání delšího EEG záznamu k upřesnění diagnostického závěru nebo EEG záznamu bez nutnosti zachycení záchvatů. 

 

Standardní část

(vedoucí lékař: plk. MUDr. Libor Vašina), tel.: 973 203 235

S 10 lůžky umístěnými v maximálně třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením splňuje současné nároky na úroveň poskytované neurologické péče s důrazem na pohodlí nemocných. Každé nemocniční lůžko je elektricky polohovatelné, vybaveno osvětlením a zajištěno rozvodem medicinálních plynů.