Historie kožního oddělení se traduje od roku 1826, kdy bylo kožní oddělení součástí posádkové nemocnice č. II. Po roce 1894 se stal velitelem nemocnice štábní lékař MUDr. Jan Strejček, po třech letech jej vystřídal štábní lékař MUDr. Emil Trnka, který byl současně i šéfem kožního oddělení.

V období I. světové války vedl dermatovenerologické odd. plukovník lékař MUDr. J. Ostrčil. V roce 1915 byla zřízena v Praze - Dejvicích baráková nemocnice pro veneriky. Po válce v roce 1921 byla posádková nemocnice č. II přejmenována na divizní nemocnici č. I. Zde pracovalo celkem 6 ambulancí, včetně kožní, která byla rozvinuta v záložní nemocnici č. 8 na Hradčanech pod vedením pplk. MUDr. Jana Wesselije.

Po II. světové válce zůstalo kožní oddělení pod vedením pplk. J. Křečka v hradčanské pobočce. Odtud se oddělení stěhuje do střešovické nemocnice až v roce 1954, po dokončení pavilonu B2. V poválečném období oddělení disponovalo až 80-ti lůžky.

Během roku 2001 bylo oddělení přestěhováno do zrekonstruovaného pavilonu C3 a kapacita byla postupně snižována v souladu s moderními trendy v dermatologii na současné 4 akutní lůžka.