plk. MUDr. Zdeněk Antal

 Vzdělání :

Prosinec 2009 Atestační zkouška v oboru dermatovenerologie
1999 – 2004  Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci králové
1998 – 2004 Lékařská fakulta Karlovy univerzity v Hradci Králové
1991 – 1998 Víceleté gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích
1986 - 1991 1. stupeň základní školy na 5. ZŠ – Masarykově v Litoměřicích


Profesní historie:

2021 primář Dermatovenerologického oddělení ÚVN
2020 - 2021 pověřen výkonem činnosti zástupce primáře Dermatovenerologického oddělení ÚVN
2020 - 2021 pověřen výkonem vedoucího Covidového pracoviště – DER ÚVN
2019 - doposud doposud hlavní odborník AČR pro obor Dermatovenerologie
2008 - doposud pozice vedoucího lékaře Centra biologické léčby těžkých forem lupénky ÚVN
2008 – 2015  člen Předsednictva sekce mladých dermatovenerologů při České
dermatovenerologické společnosti
2004 - doposud Armáda České republiky
2004 - doposud člen České dermatovenerologické společnosti 

 
Publikační a vědecká činnost:

  • Časopis Česko-slovenská dermatologie č. 1-2011 – Autoimunitní hepatitida indukovaná při léčbě anti TNF preparátem - Remicade
  • Časopis Acta Medicinae – od roku 2012 několik článků na téma biologická léčba psoriázy
  • Časopis Remedia – od roku 2012 několik článků na téma biologická léčba psoriázy
  • Aktivní účasti na několika odborných přednáškách a kongresech pořádaných Odbornou dermatologickou společností