Obezitologická ambulance se zabývá konzervativní léčbou nadváhy a obezity. Cílem našeho týmu v ÚVN je dlouhodobé udržení váhového úbytku.
Po zhodnocení celkového zdravotního stavu se ve spolupráci s nutriční terapeutkou soustřeďujeme na postupnou změnu životního stylu našeho klienta (změna jídelníčku a motivace k pravidelné pohybové aktivitě). Snahu je možné podpořit i pomocí některých léků. Vhodné pacienty také doporučujeme k operačnímu, tzv. bariatrickému výkonu na Chirurgické klinice ÚVN.
Ke každé návštěvě naší ambulance doporučujeme přinést záznam jídelníčku za posledních 7- 10dní, event. důležité záznamy o zdravotním stavu v minulosti.