Problematika velmi těžké obezity nabývá stále větší důležitosti a bude jistě jedním ze závažných problémů v nastávajícím 21. století.  Obezitu a cukrovku 2. typu lze zařadit mezi nejčastější metabolická onemocnění na světě, (jedná se již o pandemii).  Pro nemocné trpící těžkým stupněm obezity, u kterých není úspěšná redukce nadváhy pomocí konzervativních metod (diety, behaviorální podpora, léky) se známými „jojo“ efekty, je zde ještě možnost zhubnout pomocí metabolické chirurgie. K chirurgické léčbě těžké obezity jsou indikováni především nemocní s vysokým stupněm nadváhy (BMI > 40 kg/m2) u nichž selhala konzervativní léčba nebo nemocní s nadváhou těžšího stupně (BMI>35 kg/m2), která je spojena se závažnými komplikacemi metabolickými, především s cukrovkou 2.typu.  Indikaci k chirurgické léčbě provádí, na základě podrobného klinického a laboratorního vyšetření, společně chirurg specializující se na metabolickou chirurgii, internista-obezitolog / diabetolog a psycholog, eventuálně další specialisté.

Jak se operace provádí?

Operace se provádějí v celkové anestézii (narkóze), téměř vždy laparoskopicky, tj. pomocí zvláštních chirurgických nástrojů a malé televizní kamery z několika asi 1-3 cm širokých vpichů do stěny břišní. Ne vždy je však možné operaci provést tímto způsobem. Při srůstech v dutině břišní, nebo z některých jiných důvodů, je někdy nutno přistoupit v průběhu laparoskopického výkonu ke klasické operaci, to jest řezem přes břišní stěnu. Konečný výsledek operačního zákroku je však stejný.


Co dále po operaci?

Po laparoskopické operaci je možná chůze kolem lůžka již první pooperační den. Při nekomplikovaném průběhu jsou nemocní propuštěni obvykle 3.-5. pooperační den domů. Pracovní neschopnost je závislá na charakteru práce, obvykle trvá 10-14 dnů.

V ÚVN jsou prováděny tyto bariatrické operace: