Obezita je onemocnění, které má celou řadu příčin. Jeden z faktorů, který přispívá k rozvoji obezity, můžeme nalézt v psychice těžce obézního pacienta. Obezita a psychika spolu úzce souvisí. Špatný psychický stav může vést k nezdravému životnímu stylu, ten pak k obezitě, která může opět přispět ke zhoršení psychického stavu, což vytváří bludný kruh, ze kterého je těžké vystoupit.

Psychologické vyšetření je součástí předoperačního procesu před bariatrickým zákrokem. Má za cíl vyloučit hlubší psychopatologii a zjistit motivační a rizikové faktory v souvislosti s procesem hubnutí. Rovněž dochází ke zmapování aktuálního psychického stavu. Dále psycholog na základě výsledků z vyšetření může doporučit vhodná podpůrná opatření v léčbě obezity. Proto je psychologická podpora nedílnou součástí komplexní léčby obezity.