C3 Umístění: lůžková část - budova C, vchod C3, 2. patro

Pracovna sester: tel: +420 973 208 261

 

Lůžková část Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny se nachází v pavilonu C3, 2. patro. Oddělení má kapacitu 27 standardních lůžek a z toho 4 jednolůžkové nadstandardní pokoje. Oddělení je kompletně vybaveno (včetně vodoléčby a elektroléčby) a přizpůsobeno ke včasné léčbě pacientů po úrazech, operacích a dalších akutních onemocněních pohybové a nervové soustavy. Mimo rehabilitačních lékařů a zdravotních sester se pacientům věnují fyzioterapeuti, ergoterapeuti, klinický logoped a ošetřovatelský personál vyškolený v rehabilitačním ošetřování. Délka pobytu pacienta na oddělení se řídí jeho aktuálním stavem.

 

Lůžková část rehabilitační a fyzikální medicíny - následná péče

C3 Umístění: lůžková část - budova C, vchod C3, 3. patro

Pracovna sester: tel:+420 973 208 426
Zdravotně sociální pracovnice: tel:+420 973 202 733

 

Oddělení disponuje 18 lůžky následné rehabilitační péče.

Převážně jsou zde hospitalizováni nemocní s chronickým onemocněním, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a u kterých ambulantní forma péče v domácích podmínkách nevede ke zlepšení zdravotního stavu. Nemocní jsou na oddělení překládáni z jiných odborných oddělení ÚVN po provedení nezbytných akutních diagnostických a terapeutických postupů vedoucích ke stabilizaci zdravotního stavu. Podmínkou přijetí je podaná Žádost s indikací ošetřujícího lékaře (ošetřovatelská lůžka), kterou posuzuje a schvaluje vedoucí lékař oddělení. Dále je zapotřebí Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (dále jen Návrh) schválený revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. Tento formulář vystavuje ošetřující/praktický lékař pro potřeby zdravotních pojišťoven. pdf Podrobnou metodiku (859 KB) pro vyplnění Návrhu naleznete přímo na stránkách VZP ČR (viz níže), stejně jako popis Návrhové činnosti.
Věnujte pozornost zejména části, která upřesňuje Typ Návrhu a části, která vymezuje období, během kterého lze pro schválený Návrh nastoupit k hospitalizaci.
Typ – uvede se příslušný kód I, II, nebo III. V případě překladu z lůžka na lůžko (návrh vystaven ošetřujícím lékařem při hospitalizaci) se uvede kód I, pokud ošetřujícím lékařem při hospitalizaci není požadován překlad z lůžka na lůžko uvede se kód II, v případě návrhu na hospitalizaci pacienta indikovaného z vlastního sociálního prostředí se uvede kód III.
Dne – uvede se datum vystavení návrhu. Od tohoto dne začíná plynout časové rozmezí platnosti návrhu. Navrhující poskytovatel je povinen předat návrh do 5 pracovních dnů od data vystavení návrhu na příslušnou pojišťovnu, a to způsobem určeným jejím ředitelem. V případě překladu z lůžka na lůžko musí být dodržen termín nástupu na léčebně rehabilitační péči ihned po propuštění, s max. tolerancí 10 kalendářních dnů. Pokud se v případě návrhu vystaveného ošetřujícím lékařem za hospitalizace nejedná o překlad z lůžka na lůžko, musí být dodržen termín nástupu na léčebně rehabilitační péči do 1 měsíce od data vystavení návrhu, jinak návrh pozbývá platnost. V případě hospitalizace pacienta indikovaného z vlastního sociálního prostředí nesmí termín nástupu přesáhnut dobu 3 měsíců od data vystavení návrhu, jinak návrh pozbývá platnost.

Cílem poskytované péče je zlepšení soběstačnosti s cílem obnovy sebeobsluhy, doléčení, další stabilizace zdravotního stavu a perspektiva zapojení pacienta do běžného života po jeho propuštění.

Nadstandardní služby:
Na oddělení je k dispozici několik jednolůžkových nadstandardních pokojů. Při zahájení pobytu se vyžaduje zálohová platba na předběžně plánovanou dobu.

Administrativu spojenou s hospitalizací, přijetím a propuštěním pacientů, včetně účtování pro pacienty a pojišťovny zajišťuje referentka na tel. 973 208 281, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ke stažení:

pdf Žádost o přijetí na následná zdravotní lůžka (229 KB)

pdf Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (744 KB)

pdf Ceník nadstandardních pokojů ÚVN (230 KB)