Akutní rehabilitační lůžka

C3 Umístění: lůžková část - budova C, vchod C3, 2. patro

Pracovna sester: tel: +420 973 208 261
Referentka: tel: +420 973 208 281, tel: +420 973 208 272, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Lůžková část akutních rehabilitačních lůžek se nachází v pavilonu C3, 2. patro. Oddělení má kapacitu 27 lůžek, z toho 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový nadstandardní pokoj. Oddělení je kompletně vybaveno (včetně vodoléčby a elektroléčby) a přizpůsobeno ke včasné léčbě pacientů po úrazech, operacích a dalších akutních onemocněních pohybové a nervové soustavy. Mimo rehabilitačních lékařů a zdravotních sester se pacientům věnují fyzioterapeuti, ergoterapeuti, klinický logoped, canisterapeut a ošetřovatelský personál vyškolený v rehabilitačním ošetřování. Délka pobytu pacienta na oddělení se řídí jeho aktuálním stavem.

 

Následná rehabilitační lůžka

B1 Umístění: budova B, vchod B1, 2. patro

Pracovna sester: tel:+420 973 208 338
Referentka tel: +420 973 208 281, tel: +420 973 208 272, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Lůžková část následných rehabilitačních lůžek se nachází v pavilonu B1, 2. patro. Oddělení má kapacitu 14 lůžek, z toho 4 dvoulůžkových nadstandardní pokojů za poplatek dle platného ceníku a 2 třílůžkových (bezplatných).

Převážně jsou zde hospitalizováni nemocní s chronickým onemocněním, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a u kterých ambulantní forma péče v domácích podmínkách nevede ke zlepšení zdravotního stavu. Nemocní jsou na oddělení překládáni z jiných odborných oddělení ÚVN po provedení nezbytných akutních diagnostických a terapeutických postupů vedoucích ke stabilizaci zdravotního stavu.

Dále je zapotřebí Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (dále jen Návrh) schválený revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. Tento formulář vystavuje ošetřující/praktický lékař pro potřeby zdravotních pojišťoven. pdf Podrobnou metodiku (859 KB) pro vyplnění Návrhu naleznete přímo na stránkách VZP ČR (viz níže), stejně jako popis Návrhové činnosti.

Věnujte pozornost zejména části, která upřesňuje Typ Návrhu a části, která vymezuje období, během kterého lze pro schválený Návrh nastoupit k hospitalizaci.

Typ – uvede se příslušný kód I, II, nebo III. V případě překladu z lůžka na lůžko (návrh vystaven ošetřujícím lékařem při hospitalizaci) se uvede kód I, pokud ošetřujícím lékařem při hospitalizaci není požadován překlad z lůžka na lůžko uvede se kód II, v případě návrhu na hospitalizaci pacienta indikovaného z vlastního sociálního prostředí se uvede kód III.

Dne – uvede se datum vystavení návrhu. Od tohoto dne začíná plynout časové rozmezí platnosti návrhu. Navrhující poskytovatel je povinen předat návrh do 5 pracovních dnů od data vystavení návrhu na příslušnou pojišťovnu, a to způsobem určeným jejím ředitelem. V případě překladu z lůžka na lůžko musí být dodržen termín nástupu na léčebně rehabilitační péči ihned po propuštění, s max. tolerancí 10 kalendářních dnů. Pokud se v případě návrhu vystaveného ošetřujícím lékařem za hospitalizace nejedná o překlad z lůžka na lůžko, musí být dodržen termín nástupu na léčebně rehabilitační péči do 1 měsíce od data vystavení návrhu, jinak návrh pozbývá platnost. V případě hospitalizace pacienta indikovaného z vlastního sociálního prostředí nesmí termín nástupu přesáhnout dobu 3 měsíců od data vystavení návrhu, jinak návrh pozbývá platnost.

Cílem poskytované péče je zlepšení soběstačnosti s cílem obnovy sebeobsluhy, doléčení, další stabilizace zdravotního stavu a perspektiva zapojení pacienta do běžného života po jeho propuštění.

Ke stažení:

pdf Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (744 KB)

pdf Ceník nadstandardních pokojů ÚVN (211 KB)